[0520] Mjesni narodni odbor Dobropoljci (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–520

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Dobropoljci

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 2 kut.; 0,24 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Dobropoljci

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prema Zakonu o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine (NN 60/1947), Mjesni narodni odbor Dobropoljci je u Kotaru Benkovac. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. MNO Dobropoljci ulazi u sastav novoosnovane općine Benkovac u kotaru Benkovac.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

Knjiga evidencije vojnih obveznika s vojnim rasporedom, 1950.–1952., 1 knj.

Spisi, 1945.–1951., 2 kut.

1. Razni dopisi bez broja upućeni MNO Dobropoljci, 1945., 1 kut.

Spisi o konfiskaciji imovine, 1945.

Iseljavanje stanovnika iz mjesta, 1945.

2. Zapisnici sjednica MNO Dobropoljici, 1948., 2 kut.

Opći spisi MNO Dobropoljci, 1948. (fragmentarno)

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–389: Narodni odbor općine Benkovac 1945.–1955.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619