[0513] Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari –Latus, Knin (1855. – 1861.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–224

Klasifikacija: B.1.3. – B.4.3

Naziv fonda: Kotarski sud u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva: 1820.–1943.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 68 knj., 85 svež.; 13,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Kninu

Signatura fonda HR–DAZD–513

Klasifikacija: B.3.8.

Naziv fonda: Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari – Latus

Vrijeme nastanka gradiva: 1855.–1861.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 svež.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Javni bilježnik Giovanni Battista Ferrari – Latus

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–589: Javni bilježnik Petar Belamarić 1930.–1943., str. 86

Nemamo podatke o imenovanju javnog bilježnika Giovanni Battista Ferrari – Latusa. Djelovao je na području Kotarskog suda u Kninu (HR–DAZD–224). Nakon odlaska iz Knina djelatnost javnog bilježnika obavljao je u Rabu. Spisi nastali djelovanjem u Rabu čuvaju se u fondu HR–DAZD–574: Bilježnici Raba.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda primljeno je sa spisima Zemaljskog suda u Zadru koji se nalazio u Općinskom sudu u Šibeniku 1. lipnja 1978. godine. U Knjizi primljenog arhivskog gradiva zavedeno je pod br. 151.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži uobičajene bilježničke spise: ugovore, pogodbe, ostavine, sporazume, ovjere.

POPIS GRADIVA

Spisi, svež. 1–9.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–224: Kotarski sud u Kninu 1820.–1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–478: Javni bilježnik Dušan Jurković 1912.–1942.