[0510] Mjesni narodni odbor Visočane (1947. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–510

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Visočane

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Visočane

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Visočane u sastavu je kotara Zadar, u čijem sastavu ostaje i Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se NO općine Nin koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. Visočane se izdvajaju iz općine Nin i ulaze u sastav novoosnovane općine Poličnik.

POVIJEST FONDA

Posredstvom Skupštine Zadar, Mjesni narodni odbor Vrsi je 1976. godine s gradivom NOO Nin predao Historijskom arhivu u Zadru i gradivo MNO Visočane (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Nin. Gradivo je fragmentarno sačuvano. Budući da spisi nemaju brojeve, očito se nisu upisivali u urudžbene zapisnike. Spisi su upisivani u urudžbeni zapisnik samo za 1945. i 1952. godinu.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Visočane, 1947.–1950., 2 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Visočane, 1950., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Visočane, 1948.–1950.

2. Knjiga Matičnog ureda Visočane, 1948.

Spisi, 1948.–1950., kut. 1.

Razni spisi bez broja, uglavnom statistički podaci, 1948.–1950., kut. 1.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–157: Narodni odbor općine Nin 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.