[0509] Obitelj Banchetti – Tisno (1697. – 1865.)

Signatura: HR–DAZD–509

Klasifikacija: K.2.

Naziv fonda: Obitelj Banchetti

Vrijeme nastanka gradiva: 1697.–1865.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Obitelj Banchetti

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Andrija sin Markantonija doselio je krajem 17. st. u Šibenik iz okolice Bergama. Iz Šibenika je preselio u Tisno. Stekao je u Tisnom, Jezerima i Pirovcu mnogo zemlje koju je davao na obradu kolonima. Oporuku je napisao 10. kolovoza 1732. i te iste godine je umro i pokopan u varoškoj crkvi u Šibeniku. Imao je dva sina, Andriju i Josipa. Njegova supruga Ivanica pokopana je u crkvi Sv. Duha u Tisnom. Kapital koji je obitelj stekla ulagali su u kupovinu kuća, mlina za ulje, zemljišta i nasada na otoku Murteru. Toma Banchetti iz treće generacije doseljene obitelji Banchetti u vrijeme francuske i Druge austrijske uprave, bio je načelnik općine. Andrija, sin pokojnog Andrije bio je cijeli život pustolov. Godine 1823. vjenčao se s Marijanom, kćerkom Jeronima Tommasea, a sestrom Nikole Tommasea. Umrla je 1876. godine. Posljednji potomak obitelji Banchetti bila je Marija rođ. Matković, koja je umrla u dubokoj starosti oko 1930. godine.

POVIJEST FONDA

Fond do 2011. godine nije bio registriran u općem inventaru Državnog arhiva u Zadru. Uz spise je pronađena cedulja iz koje doznajemo da je spise šibenskoj općini predao 1925. don Krsto Stošić. U Stošićevoj knjizi „Sela šibenskog kotara“ zapisano je da je autor spise obitelji Banchetti pronašao u mjesnoj mesnici u Tisnom, sakupio ih i predao šibenskoj općini odnosno općinskom arhivu. Gradivo je provizorno sređeno.

SADRŽAJ

Gradivo obiteljskog fonda Banchetti najvećim dijelom sadrži imovinsko–pravne dokumente obitelji kao što su kupoprodajni ugovori kuća, zemljišta, nasada, mlina za ulje i sl. u rasponu od kraja 17. st. do sredine 19. stoljeća. Sačuvan je i zapis o umrlima i rođenima u obitelji Banchetti koji je pisan rukom Josipa Andrije Banchettija. Taj zapis počinje nadnevkom smrti njegova oca Andrije Banchetti 1732. i majke Ivanice 1741. godine. U njemu su i nadnevci rođenja, smrti i vjenčanja njegove djece i unuka. Podatke o kolonatskim odnosima na području šibenskog arhipelaga sadrži jedna odluka providura Querinija iz 1708. i kneza Priulija iz 1729. godine. Među imovinsko–pravnim dokumentima nalazimo i dokumente o zakupu i najmu zemljišta obitelji Banchetti te o procjenama uroda. Manji dio zapisa odnosi se na načelničku i druge funkcije Tome Banchettija i na djelovanje Ivana Matkovića, načelnika nakon Tome Banchettija.

Osim dokumenata obitelji Banchetti u fondu se nalaze i imovinsko–pravni zapisi braće Nadala i Jerolima Banovca iz Šibenika iz istog razdoblja. I ti zapisi sadrže kupoprodajne ugovore obitelji Banchetti i obitelji Banovac koji su također kupovali zemljišta na otoku Murteru na području Jezera. Čini se da su te dvije obitelji bile povezane, jer je oporuka Andrije Banchetti iz 1732. kao i neki kupoprodajni ugovori sačinjena u kući braće Banovac u Šibeniku.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1697.–1865., kut. 1–2

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–30: Bilježnici Šibenika

BIBLIOGRAFIJA

Stošić, Krsto. Sela šibenskog kotara. Šibenik: Tiskara Kačić, 1941., str. 203.