[0507] Narodni odbor općine Poličnik (1954. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–507

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Poličnik

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–1955.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Poličnik

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Mjesto Poličnik je mjesni odbor sve do 1952. godine. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u sastavu NO Kotara Zadar je i novoosnovana općina Zemunik u čijem je pak sastavu mjesto Poličnik. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH od 19. veljače 1953. iz općine Zemunik se izdvajaju sela Poličnik i Suhovare, a iz općine Nin sela Dračevac Ninski i Visočane te se osniva nova Općina Poličnik. Nakon dvije godine Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. ukida se općina Poličnik. Sela Poličnik i Suhovare ulaze u sastav općine Zemunik. Tako se u sastavu općine Zemunik od 1955. do 1962. godine nalaze sela Donji Zemunik, Galovac, Gorica, Gornji Zemunik, Poličnik, Prkos, Smoković, Suhovare i Škabrnja.

Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. ukida općina Donji Zemunik i ulazi u sastav općine Zadar.

POVIJEST FONDA

U tadašnji Historijski arhiv u Zadru, fond NO općine Poličnik primljen je u razdoblju između 1974. i 1976. godine zajedno sa spisima NO općine Zemunik, koja je bila pravni sljednik Narodnog odbora općine Poličnik. Gradivo je nesređeno i fragmentarno sačuvano. Ne postoje sačuvane knjige i nedostaju spisi za 1953. godinu.

SADRŽAJ

Gradivo je isključivo lokalnog značaja, a zbog relativno kratkog postojanja Općine, spisi se odnose uglavnom na izvještaje i zahtjeve upućene NOK Zadar.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1954.–1955., 1 kut. i 2 svež.

1. Opći spisi NO općine Poličnik, 1954., 1 kut.

2. Opći spisi NO općine Poličnik, 1955., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Ne postoji inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–391: Narodni odbor općine Zemunik

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619