[0506] Mjesni narodni odbor Vinjerac (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–506

Klasifikacija: A.4.1.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Vinjerac

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Vinjerac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Vinjerac je u sastavu kotara Zadar. Odlukom KNO Zadar iz 1947. godine odboru Vinjerac pripojen je MNO Vučjak. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Vinjerac je u sastavu Kotara Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. Vinjerac postaje općinom u čijem su sastavu mjesta Islam Latinski, Posedarje, Seline, Slivnica, Starigrad i Vinjerac.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo MNO Vinjerac dopremljeno je u Arhiv tijekom 1974. ili 1975. godine. Nije zavedeno u Knjigu primljenog arhivskoga gradiva. Fond sadrži i fragmentarno sačuvane spise Narodnooslobodilačkog odbora Vinjerac iz 1943. godine. Nisu sačuvani spisi MNO iz 1946.–1947. i 1949.–1952. godine. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske (Zagreb, 2006) pogreškom je pod br. 165 naveden arhivski fond općine Vinjerac, a riječ je isključivo o gradivu Mjesnog narodnog odbora Vinjerac. Gradivo je osnovno sređeno i izrađen je popis. Iz razdoblja dok je Vinjerac bio općina, sačuvani su jedino urudžbeni zapisnici za godine 1952.–1953. koji su sada pridruženi arhivskom fondu mjesnog narodnog odbora Vinjerac.

SADRŽAJ

Sačuvano gradivo je izvor za proučavanje lokalne povijesti mjesta Vinjerac u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata do 1952. godine te sadrži dokumentaciju o aktivnostima i uspostavi vlasti i životu stanovnika na tom području.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Vinjerac, 1946.–1951., 7 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Narodnog odbora općine Vinjerac, 1952.–1955., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Vinjerac, 1948.–1950., 1 knj.

2. Knjiga prihoda–rashoda MNO Vinjerac, 1951.–1952., 1 knj.

Spisi, 1943., 1945.–1952., 3 kut.

1. Zapisnici sjednica MNO Vinjerac, 1947.–1952., kut. 1.

Zapisnik i odluke KNO Zadar da se MNO Vučjak pripoji MNO Vinjerac
Zapisnici sjednica Zborova birača MNO Vinjerac, 1947.–1952.
Djelimično sačuvani spisi NOO Vinjerac, 1943.
Opći spisi MNO Vinjerac, 1945.

2. Opći spisi MNO Vinjerac, 1948., kut. 2.

3. Matična knjiga MNO Vinjerac, 1948.–1949.

Razni spisi Matičnog ureda Vinjerac, kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619