[0505] Antoljak, Stjepan, povjesničar (1909. – 1997.)

Signatura: HR–DAZD–505

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Stjepan Antoljak

Vrijeme nastanka gradiva: 1655.–1979.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 36 kut.; 3,6 d/m

Stvaratelj: Stjepan Antoljak

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Stjepan Antoljak rođen je u Doboju 1909., a umro u Zagrebu 1997. godine. Gimanziju je pohađao u Sarajevu, Vinkovcima i Zagrebu gdje je diplomirao povijest na Filozofskom fakultetu 1933. godine. Doktorirao je 1935. radom „Dalmacija i Venecija na prelimirnarima u Leobenu i na miru u Campo–Formiu“. Bio je asistent i docent na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1934.–1946.), direktor Državnog arhiva u Zadru (1946.–1952.), znanstveni suradnik Državnog arhiva u Rijeci (1953.–1956.), redovni profesor na Filozofskom fakultetu u Skopju (1956.–1969.), honorarni redovni profesor u Prištini (1963.–1969.), te redovni profesor na Filozofskom fakutletu u Zadru (1969.–1979.) Proučavao je srednjovjekovnu povijest hrvatskog i makedonskog naroda, bavio se poviješću starije hrvatske književnosti i poviješću umjetnosti. Surađivao je u mnogim domaćim novinama, časopisima i zbornicima. Urednik je treće knjige Povijest hrvatskog naroda (1102.–1526.) Sudjelovao je na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i svijetu. Godine 1950. postao je suradnik JAZU, a 1979. izabran je za člana radnog sastava Makedonske akademije nauka i umjetnosti. Umro je 1997. godine.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda je u Arhiv preuzeto 1979. godine nakon što je Stjepan Antoljak otišao u mirovinu s mjesta redovnog profesora na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Nalazilo se u njegovom uredu, a o njegovom preuzimanju ne postoji zapisnik, niti je upisan u Knjigu primljenog arhivskog gradiva. Gradivo nije sređeno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži najvećim dijelom Antoljakovu korespondenciju, službenu i privatnu iz razdoblja njegovog rada na Filozofskom fakultetu u Zadru od 1969. do 1979. godine, materijale za predavanja i ispite, spise o radu tijela Filozofskog fakulteta u Zadru, Odsjeka za povijest, Znanstveno–nastavnog vijeća Fakulteta i Komisije za poslijediplomske studije. Osim spisa različitih tijela Filozofskog fakulteta, u gradivu se mogu naći i spisi drugih tijela kao što su Međuakademiski odbor za repertorij srednjovjekovnih izvora, Republičkog zavoda za znanstveni rad i Savjeta za prosvjetu i kulturu RH. Vezano uz rad, a kasnije suradnju prof. Antoljaka sa Sveučilištem u Skopju, u fondu se mogu naći spisi vezani uz izvođenje nastave Studija istorije u Skopju, Biltene sveučilišta u Skopju, rasporede predavanja i slično.

Gradivo sadrži više radnih verzija radova Stjepana Antoljaka, radove drugih autora koji su mu poslani na recenziju, seminarske radove studenata poslijediplomskog studija Srednjovjekovno društvo kod južnoslavenskih naroda.

Među gradivom nastalim radom i djelovanjem Stjepana Antoljaka zatečeno je i nešto dokumenata, tiskovina i pisama nastalih u razdoblju od polovice 17. do kraja 19. stoljeća.

POPIS GRADIVA

Spisi, kut. 1–35

JEZIK/PISMO

Hrvatski, latinski, talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–998: Osobni fond Stjepan Antoljak 1323./1978.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 1. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 1983. *** Zbornik Stjepanu Antoljaku u čast / ur. Josip Kolanović. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2003. *** Obad, Stijepo. Dr. Stjepan Antoljak: posljednji sljedbenik Šišićeve historiografske škole, Radovi Filozofskog fakulteta Zadar 36(1997), 23, str. 203–208