[0504] Poljoprivredna zadruga Soline (1936.–1960.)

Signatura: HR–DAZD–504

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Soline

Vrijeme nastanka gradiva: 1936.–1945., 1946.–1960.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15 knj.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Soline

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ante Dragić u svojoj knjizi „Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX.st.“ navodi kako su mještani oko 1930. godine osnovali Nabavno–potrošačku zadrugu u Solinama, za koju pretpostavlja da je poslovala oko 10 godina do II. svjetskog rata. Godine 1945. obnovljena je spomenuta zadruga 25. lipnja 1946. godine na Skupštini zadruge na kojoj je izabran upravni odbor. U zadrugu je bilo učlanjeno cijelo selo, oko 70 obitelji. Godine 1949. zadruga mijenja naziv u Poljoprivredna zadruga. Ova zadruga je 1960. ušla u sastav zadruge čije sjedište je bilo u Božavi.

POVIJEST FONDA

Gradivo Poljoprivredne zadruge u Solinama najvjerojatnije je primljeno u Arhiv u Zadru zajedno s gradivom fondova Ribarske zadruge Veli Rat i Ribarske zadruge Soline (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 304/1999). Fond nije sređen, ali je izrađen provizoran popis fragmentarno sačuvanog gradiva.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige i zapisnici sjednica

1. Zapisnik glavnih skupština Potrošne zadruge u Solinama, 1936. U knjizi su i Pravila Potrošne zadruge u Solinama. Izdanje zadružne matice u Splitu, 1939., knj. 1

2. Zapisnici skupštine Poljoprivredne zadruge u Solinama, 1952.–1960., knj. 1

3. Zapisnici sjednica upravnog odbora Poljoprivredne zadruge (PZ) Soline, 1958., knj. 1

4. Knjiga pristupnice za Potrošnu zadrugu Soline, 1936.–1946., knj. 1

5. Knjiga o zaposlenom osoblju Poljoprivredne zadruge u Solinama (samo dva upisa)

6. Financijska knjiga Potrošne zadruge u Solinama, 1938.–1947, knj. 1

7. Financijske knjige PZ u Solinama, 1945.–1954., knj. 9

8. Knjiga proizvoda i materijala PZ u Solinama, 1952.–1953., knj. 1

9. Knjiga rashoda i prihoda Poljoprivredne zadruge u Solinama, 1953., knj. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski 1958.–1961.