[0503] Poljoprivredna zadruga Veli Rat (1943.– 1955.)

Signatura: HR–DAZD–503

Klasifikacija: G.2.1.3.

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Veli Rat

Vrijeme nastanka gradiva: 1943., 1936.–1954.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 21 knj.; 0,5 d/m.

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Veli Rat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poljoprivredna zadruga Veli Rat osnovana je na skupštini 6. rujna 1948. godine. U registar zadruga upisana je temeljem rješenja Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 24598 od 7. prosinca 1948., a obuhvaćala je mjesto Veli Rat. Prema sačuvanom arhivskom gradivu pretpostavlja se da je zadruga djelovala do 1955. godine.

Ante Dragić u svojoj knjizi „Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima“ piše kako se gospodarska zadruga u selu Verunić, na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Dugog otoka spominje 1946. godine, kada je od Državnog otkupnog poduzeća Hrvatske preuzimala hranu. Drugi put se spominje na sjednici Kotarske nabavno–prodajne zadruge 1946. godine, kada joj je odbijena molba za primanje u članstvo Saveza, jer nije imala dovoljno članova. Prema fragmentima gradiva nastalog djelovanjem zadruge u Veruniću, očito je ona postojala već 1921. godine pod nazivom Potrošna zadruga Verunić.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–504: Poljoprivredna zadruga u Solinama 1936.–1945., 1946.–1960., str. 265

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

1. Urudžbeni zapisnik Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1949., knj. 1

Predmetne knjige

1. Knjiga zapisnika glavne skupštine Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1948.–1950.

2. Knjiga zapisnika sjednica upravnog odbora Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1948., knj. 1

3. Knjiga o zaposlenom osoblju kod Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1948., knj. 1

4. Pristupnice Potrošne zadruge Veli Rat, 1937.–1948., knj. 1

5. Knjiga proizvoda i materijala „Raba“ Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1952.,1953., knj.1.

6. Knjiga prodavaonica, 1951., 1952., knj. 1

7. Knjiga materijalne i trgovačke robe Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1954., knj. 1

8. Financijske knjige Poljoprivredne zadruge Veli Rat, 1936.–1954., knj. 8

9. Blagajnički dnevnik Potrošne zadruge Verunić, 1921.–1946.

10. Blagajnice bratovštine Gospe Lurdske Verunić (nema podatka o godini)

11. Imenik zadrugara Potrošne zadruge Verunić, 1946., knj. 1

12. Skladišnik Potrošne nabavne zadruge Verunić, 1946., knj. 1

13. Potrošna nabavna zadruga Verunić, financijska knjiga, 1946., knj. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Registar zadruga Narodnog odbora kotara Zadar u Državnom arhivu u Splitu.*** Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.