[0500] Poljoprivredna zadruga Sestrunj (1932. – 1961.)

Signatura: HR–DAZD–500

Klasifikacija: G.2.1.3

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga Sestrunj

Vrijeme nastanka gradiva: 1 1947.–1961.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga Sestrunj

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski, 1958.–1961., str. 259

Nabavno–prodajna zadruga s ograničenim jamstvom u Sestrunju osnovana je na izvanrednoj skupštini 28. rujna 1947. godine. U Registar zadruga je upisana 11. veljače 1948. godine temeljem rješenja Kotarskog narodnog izvršnog odbora br. 14815 od 14. veljače 1948. godine.

Zadatak zadruge je bio da opskrbljuje svoje članove sredstvima za proizvodnju i potrošnju; prikuplja poljoprivredne proizvode svojih zadrugara radi zajedničke prerade i prodaje; organizira poduzeća za preradu poljoprivrednih proizvoda svojih članova; svoja poduzeća i prodavaonice podigne na stupanj tehnički dotjeranih i kulturnih trgovina; pridonosi produktivnosti rada svojih zadrugara i dr. Na temelju rješenja oblasnog Narodnog odbora Dalmacije br. 15536 od 15. studenoga 1948. i Kotarskog narodnog odbora Zadar br. 28708 od 3. veljače 1949. promijenjen je naziv zadruge „Nabavno–prodajna zadruga Sestrunj“ u Poljoprivredna zadruga Sestrunj.

POVIJEST FONDA

Gradivo je fragmentarno sačuvano. Podatak o akviziciji ovog fonda nije pronađen. Fond nije sređen. U fondu su sačuvani fragmenti gradiva Potrošne zadruge Sestrunj od 1932. do 1935. godine. Dio gradiva (kut. br. 2) izdvojen je iz spisa Zadružnog saveza Benkovac.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1932.–1961., kut. 1–5.

1. Okružnice zadružne Matice iz Splita poslane Potrošnoj zadruzi Sestrunj za pogodniji prijevoz zadrugara u Primorskoj banovini, Zemaljski kongres vinogradara u Vršcu 1935. godine, komemorativni govor i sućuti zadrugara povodom smrti kralja Aleksandra 1934. godine, Različite okružnice Zadružne matice iz Splita poslane Potrošnoj zadruzi Sestrunj od 1936. do 1940. godine, Rezolucija glavne skupštine Zadružne matice u Splitu održane 29. lipnja 1940. Okružnica o ujedinjenju hrvatskog zadrugarstva od 5. rujna 1940., Okružnice Zadružne matice iz Splita poslane Potrošnoj zadruzi Sestrunj 1941., Financijski spisi, 1941.–1942., svež. 1; kut. 1.

2. Izvanredni sastanak članova potrošne zadruge Sestrunj; financijski spisi 1941.–1942.Nabava robe i Potvrdnice o uplaćenim dionicama 1932.–1945., kut. 2.

3. Birački spisak zadrugara (nema podatka o godini), Statistički izvještaji o stanju zadruge, 1947.–1950., Poslovna dokumentacija sa različitim fizičkim i pravnim osobama, uglavnom oko nabave robe za potrebe zadrugara, 1953.–1954. kut. 3.

4. Poslovna korespondencija zadruge 1955.–1956., Tarifni pravilnik Poljoprivredne zadruge Sestrunj, 1958. godina; Upute Kotarskog zadružnog saveza (razno, registracija zadruga), Izbor članova Komisije za izradu spiskova birača, 1958. Planovi zadruge 1956.–1961., kut. 4.

5. Različite uplate, isplate s raznim firmama s područja cijele bivše Jugoslavije 1942. dopisivanje s političkim vlastima, dopisivanje sa Zadružnom maticom u Splitu 1942., 1943., Birački spisak Opće poljoprivredne zadruge Sestrunj 1961., Zaključci o imenovanju biračkog odbora Opće poljoprivredne zadruge u Sestrunju, kut. 5.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–203: Mjesni narodni odbor Sestrunj 1945.–1952.

HR–DAZD–262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga 1947./1958.

HR–DAZD–263: Kotarski zadružni savez Zadar 1955./1961.

HR–DAST–283: Zadružni savez Dalmacije 1948./1963.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–299: Poljoprivredna zadruga Islam Latinski, 1958.–1961.

  1. –1942.