[0499] Općina Sali (1844. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–499

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Općina Sali

Vrijeme nastanka gradiva: 1844.–1918.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 kut.; 0,3 d/m

Stvaratelj: Općina Sali (Commune di Sale)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–115: Općina Zadar (Comune di Zara) 1864.–1918., str. 425

U sastavu političke općine Sali bila su mjesta Brbinj, Dragove, Iž Mali, Iž Veli, Luka, Rava, Sali, Savar, Veli Rat, Žman.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda primljeno je u Državni arhiv u Zadru 5. lipnja 1984. od Mjesnog odbora Sali bez zapisnika i popisa. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog gradiva pod brojem 188. Sačuvano je vrlo malo spisa bez pomoćnih uredskih knjiga. Gradivo je bilo pomiješano s gradivom Općine Sali iz vremena Države SHS i Kraljevine Jugoslavije i u tako pomiješanom stanju je i popisano.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži spise nastale djelovanjem Općine Sali. Najvećim dijelom riječ je o dopisivanju Općine s kotarskim, okružnim i pokrajinskim tijelima uprave, ali u gradivu se nalaze i razne obavijesti, naredbe te okružnice koje su se prenosile općinama kao tijelima uprave koja su bila u najizravnijem kontaktu sa stanovnicima. U gradivu se nalaze i podaci o privatnim, državnim i gospodarskim gradnjama te javnim radovima na Dugom Otoku, Ravi i Ižu, poreznim obvezama, izborima. Čuvaju se i zapisnici sjednica pojedinih seoskih skupština, zatim dozvole za otvaranje obrtnih radnji, kao i spisi o rješavanju manjih seoskih sporova i slično.

POPIS GRADIVA:

Spisi: 1844.–1918., kut. 1–3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Nema.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–115: Općina Zadar 1864.–1918.

HR–DAZD–123: Općina Silba 1902.–1917.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–115: Općina Zadar 1864.–1918., str. 427