[0492] Inspektor za bogoštovlje Kantona Omiš (1807. – 1812.)

Signatura: HR–DAZD–492

Klasifikacija: A.1.6.4.

Naziv fonda: Inspektor za bogoštovlje Kantona Omiš

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1812.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut., 0,20 d/m

Stvaratelj: Inspektor za bogoštovlje Kantona Omiš (L’ispettore per culto del cantone Almissa)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Na prijedlog Centralnog inspektorata za bogoštovlje, generalni providur Dalmacije imenuje u svim kotarevima inspektore za bogoštovlje. Njihova je zadaća bila voditi brigu o crkvenim poslovima i administraciji dohodaka te nadgledati ponašanje klera. U tu svrhu Dandolo 1. siječnja 1807. izdaje Pravilnik o nadzoru nad bogoštovljem i organizaciji javnog nadzora. Naredbom o ustrojenju Ilirskih Pokrajina od 15. travnja 1811. brigu i nadzor nad samostanima kao i nad obavljanjem bogoštovlja i upravljanja crkvenim dobrima imali su nadglednici (intendanti), odnosno podnadglednici (poddelegati).

POVIJEST FONDA

Predano Arhivu starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru, danas Državni arhiv u Zadru, godine 1898. godine zajedno s drugim spisima Omiša. Državni arhiv u Dubrovniku 1949. predao je 4 svežnja spisa omiške općine, koja su se našla u ostavštini Baltazara Bogišića.

SADRŽAJ

Kotarski inspektor za bogoštovlje u Omišu, bio je nadležan za područje Omiša i Poljica. Vodio je nadzor nad upravljanjem crkvenom imovinom, župama i vjerskim bratovštinama Omiša i Poljica, nadzirao izbor župnika i kapelana, rad vjerskih škola i brinuo se o drugim poslovima crkve i bratovština. Godine 1811. kanton Omiš imao je 7349 stanovnika u tri općine: Omiš, Žeževica i Zvečanje.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1808.–1811., 3 kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski i hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Provizorni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–62: Centralni inspektorat za bogoštovlje i upravu ispražnjenih dobara 1807.–1811.

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni agli ispettori pel culto, Tiskanica: kut. 12, br. 6. Zadar. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Istruzioni per le amministrazioni comunali della Dalmazia: kut. 11, br. 29. Zadar, 12.XII.1806. *** HR–DAZD–386: Tiskovine. Organizzazione del potere amministrativo: kut. 11, br. 20. Zadar, 26.XI.1806. *** Bundy, Frank J. The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.–1813. New York; London, 1987.