[0486] Općinski odbor SRVI Biograd n/m (1949.–1957.)

Signatura: HR–DAZD–486

Klasifikacija: H.2.6.8.

Naziv fonda: Općinski odbor ratnih vojnih invalida Biograd n/m

Vrijeme nastanka gradiva: 1949.–1957.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor ratnih vojnih invalida Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–424: Kotarski i Općinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Zadar, str. 452

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži fragmentarno sačuvane spise koji se odnose na ratne vojne invalide s područja grada Biograda na moru.

POPIS GRADIVA

Spisi, kut. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–419: Općinski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Biograd n/m

HR–DAZD–147: Narodni odbor grada Biograda n/m

HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.