[0485] Mjesni narodni odbor Vrsi (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–485

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Vrsi

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodnooslobodilački odbor Vrsi; Mjesni narodni odbor Vrsi

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prvi Mjesni narodnooslobodilački odbor u Vrsima formiran je već u listopadu 1942. godine.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Vrsi je u sastavu kotara Zadar, u čijem sastavu ostaje i temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine 1952. godine osniva se NO općine Nin koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton.

POVIJEST FONDA

Posredstvom Skupštine Zadar, MNO Vrsi je 1976. godine s gradivom NOO Nin predao Historijskom arhivu u Zadru i gradivo MNO Zaton (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Nin. Gradivo je fragmentarno sačuvano. Budući da spisi nemaju brojeve, očito se nisu upisivali u urudžbene zapisnike, osim za 1945. i 1952. godinu.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Vrsi. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik

Urudžbeni zapisnik MNO Vrsi, 1945., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga izdanih potvrda i rješenja iz pisarnice MNO Vrsi, 1949., 1 knj.

2. Knjiga izdanih potvrda, 1950., 1 knj.

3. Knjiga blagajne MNO Vrsi, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1944.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Narodnooslobodilačkog odbora Vrsi, 1944., kut. 1.

Opći spisi MNO Vrsi, 1946.–1948.

2. Opći spisi MNO Vrsi, 1949.–1951., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Vrsi, 1952., kut. 3.

Platni iskazi službenika MNO, 1949.

Spisi Matičnog ureda Vrsi, 1945.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–157: Narodni odbor općine Nin 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004. ***

Diklić, Marjan. Vrsi u Drugome svjetskom ratu : (1941.–1945.) Zadar : Matica hrvatska, Ogranak, 2007.