[0484] Mjesni narodni odbor Vir (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–484

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Vir

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 3 kut.; 0,36 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Vir

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Prvi Mjesni narodnooslobodilački odbor u Viru formiran je već u lipnju 1942. godine. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Vir je u sastavu Kotara Zadar, kao i temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se NO općine Nin koji je obuhvaćao mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton.

POVIJEST FONDA

Posredstvom Skupštine Zadar s gradivom NOO Nin predano je Historijskom arhivu u Zadru i gradivo MNO Vir (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Nin. Gradivo je fragmentarno sačuvano. Urudžbeni zapisnici su sačuvani djelomično samo za 1949. i 1950. godinu.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Vira. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici, 1949.–1950., 2 knj.

Spisi, 1948.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Vir, 1948.–1949., kut. 1.

2. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Vir, 1950.–1951., kut. 2.

3. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Vir, 1952., kut. 3.
Zapisnici sjednica zborova birača mjesta Vir, 1950.–1951.
Platni iskazi službenika Mjesnog narodnog odbora Vir, 1948.–1952.
Spisi Matičnog ureda Vir, 1948.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–157: Narodni odbor općine Nin 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.: str. 238–246.