[0483] Kotarski komitet KPH Benkovac (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–483

Klasifikacija: H.2.1.5.

Naziv fonda: Kotarski komitet KPH Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 kut.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Kotarski komitet KPH Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Komunistička partija – Savez komunista Hrvatske, str. 361

POVIJEST FONDA

Hrvatski državni arhiv u Zagrebu predao je 9. ožujka 2006. Državnom arhivu u Zadru gradivo raznih kotarskih komiteta sa zadarskoga i šibenskog područja koje je 1995. preuzeo od Socijaldemokratske partije Hrvatske. Predaja je uvrštena u Knjigu primljenog arhivskog gradiva br. 366/06. Među tim gradivom su i ostaci arhivskog fonda Kotarski komitet KPH u Benkovcu. Gradivo je popisano, smješteno u dvije kutije i djelomično kronološki poredano.

SADRŽAJ GRADIVA

Gradivo ovog fonda sadrži spise Kotarskog komiteta KP Hrvatske u Benkovcu u razdoblju od 1945. do 1952. godine. Riječ je o spisima koje je Kotarski komitet KPH u Benkovcu u kopijama slao CKH u Zagrebu slijedom organizacijsko–administrativne logike. To su kopije zapisnika i izvještaja sa sastanaka Kotarskog komiteta KPH Benkovac, Plenuma KK KPH Benkovac, zapisnika sastanaka Kadrovske komisije KK KPH Benkovac, zapisnika Komisije za agitaciju i propagandu pri KK KPH Benkovac, Komisije za selo KK KPH Benkovac, izvještaji sa sastanaka sekretara osnovnih organizacija s područja Kotarskog komiteta Benkovac, s partijskih savjetovanja za kotar Benkovac, sa savjetovanja članova Plenuma KK KPH Benkovac, s partijskog savjetovanja agitpropa u Benkovcu, sa sastanka sekretara partijskih ćelija KK KPH Benkovac i slično.

Među izvještajima su izvještaji Kotarskog komiteta KPH Benkovac Okružnom komitetu KPH Zadar, izvještaj Agitprop komisije KK KPH Benkovac istoj Komisiji pri Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju u Splitu, izvještaji III. i IV. partijske konferencije za kotar Benkovac, Biroa KK KPH Benkovac, rezolucije osnovnih partijskih organizacija kotara Benkovac vezano za Informbiro te organizacijsko–politički izvještaji upućeni Oblasnom komitetu KPH za Dalmaciju. Sačuvano je nešto arhivskog gradiva partijskih konferencija za kotar Benkovac. Budući da je pretežno riječ o zapisnicima i izvješćima, sačuvano gradivo je prvorazredan izvor o političkoj, gospodarskoj i društvenoj situaciji na području kotara Benkovac u osjetljivom razdoblju neposredno nakon završetka Drugog svjetskog rata.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1945.–1952., kut. 1–2

JEZIK/ PISMO: hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1220: Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske 1941.–1990.

HR–HDA–1222: Oblasni komitet komunističke partije za Dalmaciju 1941.–1954.

HR–HDA–1853: Okružni komitet komunističke partije Hrvatske Zadar 1942.–1947.

HR–HDA–1821: Kotarski komitet komunističke partije Hrvatske – Benkovac, Biograd,Preko, Zadar 1942.–1945.

HR–DAZD–309: Kotarski komitet KPH/SKH Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.