[0482] Narodni odbor gradske općine Knin (1950. – 1962.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura: HR–DAZD–482

Klasifikacija: A.5.5.

Naziv fonda: Narodni odbor grada/gradske općine Knin

Vrijeme nastanka gradiva: 1950.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 20 knj., 56 svež.; 5,70 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor gradske općine Knin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1952.–1962., str. 610

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli Narodne Republike Hrvatske od 28. lipnja 1947. Knin postaje sjedište kotara u čijem je sastavu Mjesni narodni odbor Knin. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Knin je grad u sastavu kotara Knin. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. (NN 16/1952) Knin je gradska općina u sastavu kotara Knin, a obuhvaća mjesta: Biskupija, Golubić, Knin, Kninsko Polje, Kovačić, Mokro Polje, Očestovo, Oton, Pađene, Polača Mala, Polača Velika, Radljevac, Radučić, Strmica, Turić, Vrbnik, Vrpolje, Žagrović.

Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. (NN 36/1955) ukida se kotar Knin i ulazi u sastav kotara Šibenik.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH od 27. rujna 1962. godine ukidaju se male općine i kotarevi a osnivaju općine. Tada i Knin postaje općina u čijem su sastavu mjesta: Biovičino Selo, Biskupija, Cetina, Civljane, Donji Ervenik, Đevrske, Golubić, Gornji Ervenik, Gošić, Ivoševci, Kakanj, Kijevo, Kistanje, Kistanje Selo, Knin, Kninsko Polje, Kolašac,Velika Polača, Kovačić, Krnjeuve, Mala Polača, Markovac, Modrino Selo, Mokro Polje, Nunić, Očestovo, Orlić, Oton, Pađene, Plavno, Radijevac, Radučić, Ramljane, Riđane, Rudele u Polju, Smrdelje, Strmica, Turić, Uzdolje, Varivode, Velika Polača, Vrbnik, Vrpolje, Zečevo, Zvjerinac, Žagrović.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Knin predala je 1967. Historijskom arhivu u Zadru arhivsko gradivo MNO–a Knin, NO grada Knina i NO gradske općine Knin. Prilikom primopredaje sastavljen je zapisnik 3. srpnja 1967. godine u kojem stoji da je u Arhiv preuzeto 5 d/m spisa MNO i Gradske općine Knin od 1944. do 1962. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 93/1967). Gradivo nije arhivistički sređeno niti je izrađeno obavijesno pomagalo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO gradske općine Knin, 1952–1962., 7 knj.

2. Popis spisa, 1960.–1962., 3 knj.

3. Abecedno kazalo imena i predmeta, 1953.–1959., 6 knj.

Predmetne knjige

1. Očevidnik Komisije za naknadu poljoprivrednih šteta, 1960.–1961., 1 knj.

2. Registar izdanih poreznih uvjerenja, 1955., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Poljoprivredne stanice Knin, 1956. i 1957., 1 knj.

4. Glavna knjiga inventara Poljoprivredne stanice Knin, 1955. i 1956., 1 knj.

Spisi, 1952.–1962., 56 svež.

Najveći dio spisa do 1958. godine su opći spisi odlagani prema urudžbenim zapisnicima. Dio gradiva nastalo je radom pojedinih povjereništva grada/gradske općine Knin. Nakon uvođenja jedinstvenih arhivskih znakova 1958. godine, spisi su odlagani prema tim znakovima. Među gradivom su i spisi suca za prekršaje.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Nije izrađeno.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–139: Narodni odbor kotara Knin

HR–DAŠI–29: Narodni odbor kotara Šibenik