[0480] Kotarski sud u Obrovcu (1933. – 1963.)

Signatura: HR–DAZD–480

Klasifikacija: B.3.3.– B.5.3.

Naziv fonda: Kotarski sud u Obrovcu

Vrijeme nastanka gradiva: 1933.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 16 kut.; 1,8 d/m

Stvaratelj: Kotarski sud u Obrovcu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945., str. 105

Vidi HR–DAZD–471: Općinski (Kotarski) sud Benkovac 1945.–1975., str. 106

Kotarski narodni sud Obrovac osnovan je početkom 1945. godine

Prema Uredbi o teritorijalnoj nadležnosti kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 24. prosinca 1947. godine za područje Kotarskog suda u Obrovcu bio je nadležan Okružni sud u Zadru.

Kotarski sud u Obrovcu bio je nadležan za dio područja kotara Benkovac i to za područja mjesnih narodnih odbora: Bilišane, Donji Karin, Golubić, Gornji Karin, Jasenice, Krupa, Kruševo, Medviđa, Muškovci, Novigrad, Obrovac, Pridraga, Zelengrad i Žegar.

Uredbom od 28. svibnja1949. ukida se Kotarski sud u Obrovcu, a njegovo područje se pripaja Kotarskom sudu u Benkovcu. Uredbom od 8. lipnja 1949. određuje se da Kotarski sud u Obrovcu prestaje raditi 30. lipnja 1949., a novi ustroj započinje djelovati 1. srpnja 1949. godine. Odlukom Sabora NRH od 18. prosinca 1954. ponovno se osniva Kotarski sud u Obrovcu koji je počeo s radom 1. travnja 1955. godine. Obuhvaća područje općina Obrovac i Žegar. Kotarski sud u Obrovcu prestao je djelovati 31. prosinca 1962., a područje njegove nadležnosti preuzima Općinski sud u Zadru i Okružni sud u Zadru. Sud u Obrovcu ponovno je osnovan 1. siječnja 1981. godine pod nazivom Općinski sud Obrovac.

Vidi HR–DAZD–568: Općinski narodni sud Benkovac 1944.–1945.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda primljeno je 1989. godine od Općinskog suda u Obrovcu bez upisa u Knjigu primljenog arhivskog gradiva. Tom prilikom nisu predani svi spisi, a dio koji je ostao u Obrovcu uništen je tijekom Domovinskog rata. Uništeni dio uglavnom se odnosio na zemljišno–knjižne isprave i spise bilježnika Srzentića. Fond je sređen.

SADRŽAJ

Fond sadrži samo ostavinske spise složene prema prvobitnom redu i registraturnim oznakama. Dio ostavinskih spisa su smrtovnice koje sadrže podatak o osobi koja je umrla, zanimanje, dob, kućno stanje, domovinsku pripadnost, podatke o bračnom partneru, maloljetnoj i punoljetnoj djeci, zapisnik o saslušanju nasljednika i svjedoka, dosudnicu, izvješća župnika i drugih institucija, ponekad rodoslovna stabla, kupoprodajne i druge ugovore, razne potvrde i mišljenja te druge priloge.

POPIS GRADIVA

Ostavinski upisnici

Ostavinski upisnici, 1933.–1963., knj.11

Spisi, 1945.–1962., 1–13. kut.

Ostavinski spisi (O) 1945.–1962., kut. 1–13.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica, ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–221: Kotarski sud u Benkovcu 1 1847.–1943.

HR–DAZD–465: Općinski (Kotarski) sud u Zadru 1945.–1990.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi str. 93

  1. –1846.