[0476] “Insula”. Poduzeće za promet ribom Zadar (1990. – 1998.)

Signatura: HR–DAZD–476

Klasifikacija: G.3.5

Naziv fonda: „Insula“ d.o.o.

Vrijeme nastanka gradiva: 1990.–1998.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2,00 d/m

Stvaratelj: „Insula“ d.o.o.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

„Insula“ d.o.o. počinje raditi 1990. godine kao poduzeće za promet ribom. Djelovalo je do 1998. kada je proglašen stečaj poduzeća.

POVIJEST FONDA

Gradivo Poduzeće za promet ribom Zadar „Insula“ d.o.o. u stečaju preuzeto je u Arhiv od stečajnog upravitelja 18. studenoga 1999. sa zapisnikom i popisom (12/13–99). Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 260. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži financijsku dokumentaciju poduzeća, knjigu nepokretne imovine i inventara, tekuće spise poslovanja poduzeća, registar zaključenih poslova s inozemstvom, razne ugovore i spise o registraciji poduzeća. Gradivo ne sadrži spise stečajnog postupka.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1990.–1998.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.