[0475] Građevinsko poduzeće „Zadar” (1951. – 2004.)

Signatura: HR–DAZD–475

Klasifikacija: G.2.7.

Naziv fonda: Građevinsko poduzeće „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1951.–2004.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj.; 31 d/m

Stvaratelj: Građevinsko poduzeće „Zadar“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Građevinsko poduzeće „Zadar“ osnovano je 11. veljače 1957. godine odlukom Gradskog narodnog odbora Zadar br. 15337/56. Tvrtka je postala pravni sljednik ukinute Zidarsko–tesarske zadruge „Budućnost“ iz Zadra. Zadruga „Budućnost“ osnovana je 1951. godine i djelovala je sve do spajanja s tvrtkom GP „Zadar“. Poduzeće je u razdoblju od 1961. do 1967. godine imalo u svom sastavu i tvornicu za izradu cigle i crijepa „Branko Štulić“ u Ninu.

Tvrtka je djelovala do 1996. godine kada je započeo stečajni postupak, do okončanja i zatvaranja tvrtke 2004. godine.

POVIJEST FONDA

Fond je primljen u Arhiv u dva navrata. Glavni spisi i građevinski nacrti tvrtke za razdoblje od 1951. do 1995. godine predani su u Arhiv 15. srpnja 1999. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 259), dok je primopredajni zapisnik zaveden pod brojem 12/12–1999.

Sljedeće preuzimanje obavljeno je 2008. godine, točnije primopredajni zapisnik je potpisan 15. siječnja 2008. godine i zaveden pod brojem 12/10–2008. To su spisi stečajnog upravitelja Perislava Zrilića i stečajnog postupka, a odnose se na razdoblje od 1992. do 2004. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 401). Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo Građevinskog poduzeća „Zadar“ nastalo je radom tvrtke čija je osnovna zadaća bila izgradnja građevinskih objekata niske i visoke gradnje, rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata kako javnih tako i privatnih. Prvenstveno je riječ o objektima od društvenog značaja i kulturne baštine u gradu Zadru, kao što su rekonstrukcije i obnove gradskih palača, samostana, crkava, srednjovjekovnih gradskih bedema i slično.

Građevinsko poduzeće „Zadar“ jedno je od vodećih građevinskih poduzeća u razdoblju od 1957. do 1994. godine. Iz primopredajnih zapisnika vidljivo je da gradivo sadrži građevinske projekte, urbanističke planove, dobivanje građevinskih i uporabnih dozvola za izvedene projekte, financijsku dokumentaciju, kao i podatke o radnicima i službenicima poduzeća. Sačuvani su urudžbeni zapisnici od 1960. do 1991. godine te glavna knjiga stečajnog postupka i stečajnog upravitelja od 1996. do 2004. godine.

Fond sadrži i matične knjige zaposlenika od 1957. do 1979. godine, kao i matične knjige i spise Građevinske zadruge „Budućnost“ od 1951. do 1957. godine. Dio sačuvanih spisa odnosi se na matične knjige i spise tvornice „Branko Štulić“ iz Nina koja je jedno vrijeme bila u sastavu GP „Zadar“.

Sačuvani su i kupoprodajni ugovori za razdoblje od 1971. do 1992. godine stambenih zgrada na području grada Zadra i njegove regije. Fond sadrži i spise uprave, zapisnike Radničkog savjeta od 1963. do 1990. godine, zapisnike zborova radnika, završne račune tvrtke, priznanja poduzeću za uspješnost i za doprinos obnovi, izgradnji i revitalizaciji grada. Dio spisa podložan je izlučivanju koje će se na fondu obavljati sukladno pravilniku o rokovima čuvanja gradiva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, predmetne knjige i spisi

1951. – 2004.; 31,00 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955. – 1963.

HR–DAZD–146: Skupština općine Zadar – Zavod za urbanizam 1963. – 1990.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar – odjel za graditeljstvo 1945. – 1962.