[0474] Građevinsko poduzeće Jadran (1946. – 1998.)

Signatura: HR–DAZD–474

Klasifikacija: G.2.7.

Naziv fonda: Građevinsko poduzeće „Jadran“

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1998.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 30 d/m

Stvaratelj: Građevinsko poduzeće „Jadran“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Građevinsko poduzeće Zadar osnovano je odlukom Narodnoga odbora gradske općine Zadar, Savjeta NO za komunalnu djelatnost broj 31550 od 21. siječnja 1953. godine. U njegov sastav su ušla poduzeća građevinske djelatnosti: Gradsko građevno poduzeće, Građevinar i Obnovitelj. U registar Trgovačkog suda u Splitu upisan je 18. travnja iste godine, pri čemu je kao djelatnost poduzeća navedeno izvođenje građevinskih radova visoke i niskogradnje. Poduzeće je u razdoblju intenzivne izgradnje Zadra i okolice dostiglo razmjere vodećeg građevinskog poduzeća na zadarskom području i izgradilo veliki broj stambenih i poslovnih objekata. Zbog poteškoća u poslovanju cjelokupne građevinske struke i potrebnog preustroja, poduzeće je 1998. proglasilo stečaj.

POVIJEST FONDA

Dana 6. prosinca 1999. godine Državni arhiv u Zadru preuzeo je gradivo GP „Jadran“ od stečajnog upravitelja. Od preuzimanja je izuzeto gradivo nastalo u stečajnom postupku.

Gradivo je preuzeto uz popis i zapisnik (12/14–99), a primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod br. 262. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo GP „Jadran“ Zadar sadrži matične knjige poduzeća „Jadran“, „Građevinar“, Gradskog građevnog poduzeća i „Obnovitelj“, dosjee radnika, obrasce M 4, kartone osobnih dohodaka, prijave i odjave zaposlenika, zbirku fotografija, poslovnu korespondenciju poduzeća, zapise o pretvorbi vlasništva, projekte objekata koje je poduzeće gradilo, podatke o osnovnim sredstvima, poslovne i kupoprodajne ugovore, sudska rješenja, zapisnike radničkog savjeta, zapisnike Izvršnoga odbora sindikata i završne račune.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige i spisi

Građevinsko poduzeće „Jadran“ 1953.–1998.; 40 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–0481: Narodni odbor gradske općine Zadar, 1952.–1955.