[0473] Bagat. Tvornica plinskih armatura u Ninu (1973. – 1996.)

Signatura: HR–DAZD–473

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: „Bagat“ Tvornica plinskih armatura

Vrijeme nastanka gradiva: 1973.–1996.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 10 d/m

Stvaratelj: „Bagat“ Tvornica plinskih armatura Nin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tvrtka „Bagat“ Tvornica plinskih armatura sa sjedištem u Ninu, izdvojila se iz RO „Vlado Bagat“ 1973. godine kao samostalna radna organizacija. Njezino osnivanje u sklopu složene radne organizacije tvornice šivaćih strojeva „Vlado Bagat“, dogodilo se 1956. godine, kada se ukazala potreba za manjom tvornicom koja će proizvoditi plinske armature i ventile kako za plinske boce tako i za instalacije u kućanstvima i uređaje za regulaciju zraka koji su nalazili primjenu u strojogradnji te u drvnoj, kemijskoj i tekstilnoj industriji. Znatan dio proizvoda firma je izvozila na svjetsko tržište. Potpisan je ugovor za licencu s tvrtkom Paul Ishording iz tadašnje Zapadne Njemačke. Tvornica je zapošljavala između 200 i 450 radnika.

Kao samostalna radna organizacija tvrtka je djelovala do 1996. godine, kad je i započeo stečajni postupak koji je proveo stečajni upravitelj Ante Marinović.

POVIJEST FONDA

Arhivsko gradivo tvrtke „Bagat“ TPA iz Nina, primljeno je u Arhiv 15. srpnja 1999. godine s primopredajnim zapisnikom broj 12/9–99. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 257/1999). Gradivo je predao stečajni upravitelj Ante Marinović u količini od 25 d/m knjiga i spisa. Dokumentaciju o tehnološkom procesu zadržao je novi vlasnik odnosno kupac cijelog postrojenja. Nakon obavljenog izlučivanja oko 15 d/m spisa prema listama o rokovima čuvanja arhivskog gradiva, gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ FONDA

Sačuvani spisi tvrtke sadrže dosjee zaposlenika i službenika, spise o podjeli tvornice „Vlado Bagat“ iz 1973. godine, dokumente o pretvorbi u dioničko društvo, ugovore o dionicama, zapisnike sjednica zborova radnika, urudžbene zapisnike, zapisnike Upravnog odbora tvrtke, odluke Radničkog savjeta, planove poslovanja i razvoja, matičnu knjigu radnika, kartice osobnog dohotka zaposlenika, pravilnike tvrtke, registar poslovnih partnera te dokumentaciju stečajnog postupka i rješenje Trgovačkog suda.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1973.–1996., 10 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI:

HR–DAZD–473: Tvornica šivaćih strojeva „Vlado Bagat“, Zadar.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.