[0472] Planinarsko društvo „Paklenica” Zadar (1963.– 1987.)

Signatura: HR–DAZD–472

Klasifikacija: I.5.2

Naziv fonda: Planinarsko društvo „Paklenica“

Vrijeme nastanka gradiva: 1963.–1987.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva:< 6 kut.; 0,6 d/m

Stvaratelj: Planinarsko društvo „Paklenica“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Prvo Planinarsko društvo u Zadru pod nazivom „Liburnija“ osnovano je 24. srpnja 1899. i djelovalo je do 1918. godine. Na inicijativu zadarskog liječnika dr. Romana Jelića, rad Društva je obnovljen 1952. godine, ali aktivnost mu prestaje već nakon dvije godine. Ponovno 1959. zalaganjem dr. Ljudevita Lapena, a uz podršku i pomoć Planinarskog saveza Hrvatske i grada Zadra, lugarnica u Velikoj Paklenici uređena je u Planinarski dom. Dana 21. travnja 1961. godine u prostorijama Matice hrvatske održana je osnivačka sjednica Planinarskog društva „Paklenica“, a već 28. travnja svečano je otvoren Planinarski dom u Velikoj Paklenici o kojem je brinulo Planinarsko društvo. Godine 1964. Društvo je dobilo svoje prostorije u ulici Papafava.

Aktivnosti društva bile su raznolike. Na inicijativu Društva izrađena je planinarska karta Paklenice, organizirani su planinarski izleti i susreti planinara. Društvo sudjeluje u manifestacijama Planinarskog saveza Hrvatske, organizira tečajeve za planinarske vodiče, tečajeve Gorske službe spašavanja i obilježava planinarske staze. Sa svojih 600 članova ono je 1966. bilo najmasovnije sportsko društvo u Zadru. Godine 1968. pri Društvu je osnovana i fotosekcija. U Društvu se osnivaju skijaška i speleološka sekcija te organiziraju tečajevi za skijaše i speleologe, tečajevi prve pomoći, orijentacije u prirodi i priređuju se predavanja. Društvo je povremeno organiziralo škole skijanja, zimske vježbe spašavanja, vježbe spašavanja u suradnji s Civilnom zaštitom i planinarske škole. Godine 1980. organizirana je izložba slika i skulptura likovnih umjetnika i amatera članova PD „Paklenica“. U vrijeme socijalističkog razdoblja Društvo je sudjelovalo u aktivnostima s ideološkim predznakom, kao što je nošenje planinarske štafete Josipu Brozu, obilazak spomen–područja NOR–a, planinarski izleti nazvani „Tito u srcu“. Planinarsko društvo „Paklenica“ još uvijek djeluje.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda PD „Paklenica“ je tijekom Domovinskog rata predano Znanstvenoj knjižnici u Zadru, koja ga je predala Državnom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 325/03). Gradivo nije arhivistički sređeno. Izrađen je Arhivski popis.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži knjige i spise Planinarskog društva „Paklenica“ u razdoblju od osnutka do 1987. godine. Društvo je vodilo urudžbeni zapisnik, ali je sačuvan samo za razdoblje 1964.–1980. Spisi o radu Društva sačuvani su do godine 1987. godine. Ovaj arhivski fond sadrži knjige utisaka Planinarskog doma, popise članova Društva, dvije bilježnice nazvane Knjiga historijata PD „Paklenica“, u koje su ubilježeni svi važniji događaji u djelovanju društva od osnutka do 1987. godine. Sačuvani su zapisnici Izvršnog odbora, Spomen–knjiga prvog sleta planinara Dalmacije, zapisnici Upravnog odbora PD „Paklenica“ i Knjiga obilaska pakleničkog planinarskog puta koja je vođena u razdoblju od 1973. do 1981. godine.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1963.–1987., kut. 6

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.