[0471] Općinski sud u Benkovcu (1945. – 1975.)

Signatura: HR–DAZD–471

Klasifikacija: B.5.3.

Naziv fonda: Općinski (Kotarski) sud u Benkovcu

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1975.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 40 knj., 407 kut.; 43 d/m

Stvaratelj: Općinski sud u Benkovcu

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi uvodni tekst o sudovima, str. 93

Sud je počeo djelovati početkom 1945. godine pod nazivom Kotarski narodni sud Benkovac. Od 1947. godine nosi naziv Kotarski sud Benkovac. Od 1963. godine djeluje pod nazivom Općinski sud Benkovac.

Prema Uredbi o teritorijalnoj nadležnosti kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 24. prosinca 1947. godine za područje kotarskog suda u Benkovcu bio je nadležan Okružni sud u Zadru.

Teritorijalna nadležnost Kotarskog suda u Benkovcu obuhvaćala je dio područja administrativnog kotara Benkovac i to mjesnih narodnih odbora: Banjevci, Benkovac, Bjelina, Brgud, Bruška, Buković, Dobropoljci, Donja Jagodnja, Donje Biljane, Gornja Jagodnja, Gornje Biljane, Gornje Ceranje, Islam Grčki, 14. Kolarina, Korlat, Kožlovac, Kula Atlagić, Lisičić Podgrađe, Lišane Tinjske, Lišane Ostrovice, Morpolača, Nadin, Parčić, Perušić, Polača, Popovići, Pristeg, Radošinovac, Raštević, Smilčić, Stankovci, Tinj, Vrana, Vukšić, Zapužane.

Uredbom od 28. svibnja 1949. ukida se Kotarski sud u Obrovcu, a njegovo područje se pripaja Kotarskom sudu u Benkovcu. Ukida se Okružni sud Zadar, ulazi u sastav Okružnog suda u Splitu koji je nadležan i za područje Kotarskog suda u Benkovcu. Uredbom iz 1951. godine ponovo je osnovan Okružni sud u Zadru i to za područje kotarskih sudova u Benkovcu, Pagu i Zadru. Godine 1954. osnovan je Kotarski sud u Obrovcu, tako da je teritorijalna nadležnost Kotarskog suda u Benkovcu obuhvaća općine Benkovac, Novigrad, Polača, Podaljice, Smilčić i Stankovci.

Novi zakon o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH donesen je 28. prosinca 1955. godine. Kotarski sud u Benkovcu postaje nadležan za područje općina Benkovac, Novigrad i Smilčić. Zakonom o mjesnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih privrednih sudova u NRH od 28. prosinca 1962. godine, Kotarski sud u Benkovcu nadležan je za područje općine Benkovac. Po Zakonu o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova od 20. lipnja 1977. Okružni sud u Zadru bio je nadležan za područje općinski sudova u Zadru, Benkovcu, Obrovcu (počeo djelovati 1. siječnja 1981.) i Biogradu n/m (djeluje od 1. srpnja 1979.). Općinski sud u Benkovcu bio je nadležan za područje općine Benkovac.

POVIJEST FONDA

Općinski sud u Benkovcu predao je 8. lipnja 2001. godine 320 kutija ostavinskih i parničnih spisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 285/2001), a 13. lipnja iste godine Općinski sud u Benkovcu predao je i 187 kutija kaznenih spisa (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 287/2001). Dio spisa još uvijek se čuva u Općinskom sudu u Benkovcu. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Fond Općinskog (Kotarskog) suda Benkovac sadrži seriju ostavinskih predmeta (O) od 1945. do 1975. godine (vidi HR–DAZD–221), parničnih predmeta (G i P) od 1945. do 1970. godine (vidi HR–DAZD–221) i kaznenih predmeta (K, Kk, Stup, Konf., Ki, KKM) od 1945. do 1974. godine.

Kazneni postupci vođeni su radi krađa, pokušaja ubojstava, tjelesnih ozljeda, podmićivanja, neprijateljskog raspoloženja prema vlasti, zloupotreba ovlasti, konfiskacije imovine osobama osuđenima kao „narodni neprijatelji“, falsificiranja isprava, štete nanesene imovini drugih osoba, nedopuštene trgovine i špekulacija, privredne sabotaže, uvreda i kleveta, sječe šuma, nacionalne netrpeljivosti i drugo.

POPIS GRADIVA

Upisnici i imenici

1. Kazneni predmeti 1945./1976., knj. 7

2. Građanski parnični i vanparnični predmeti 1935./1978., knj. 33

Spisi

1. Vanparnični predmeti (O), 1945.–1975., kut. 1–105.

2. Građanske parnice, 1945.–1970., kut. 106–226.

3. Kazneni predmeti, 1945.–1974., kut. 227–407.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–455: Okružni sud u Zadru 1944.–1994.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi str. 93