[0465] Općinski sud u Zadru (1945. – 1999.)

Signatura: HR–DAZD–465

Klasifikacija: B.5.3.

Naziv fonda: Općinski sud u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1999.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 77 knj., 1160 kut.; 132 d/m

Stvaratelj: Kotarski/Općinski sud u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi uvodni tekst, str. 93

Krajem 1945. ukidaju se svi općinski sudovi i uspostavlja se nova mreža kotarskih i okružnih sudova te osniva Kotarski narodni sud u Zadru.

Temeljem Uredbe o teritorijalnoj nadležnosti kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 24. prosinca 1947. godine, Kotarski sud Zadar bio je nadležan za područje grada Zadra i dijela administrativnog kotara Zadar, za područja mjesnih narodnih odbora: Bibinje, Bokanjac, Božava, Brbinj, Briševo, Crno, Diklo, Donji Zemunik, Dračevac, Dragove, Galovac, Gornji Zemunik, Islam Latinski, Ist, Iž Mali, Iž Veli, Jovići, Kali, Kožino, Krneza, Kukljica, Luka, Lukoran, Ljubač, Molat, Murvica, Nin, Olib, Petrčane, Ploče, Poličinik, Poljana, Poljica, Posedarje, Preko, Premuda, Privlaka, Radovin, Rava, Ražanac, Rtina, Sali, Savar, Sestrunj, Silba, Slivnica, Smoković, Soline, Starigrad, Sukošan, Sutomišćica, Škabrnja, Tribanj, Ugljan, Veli Rat, Vinjerac, Vir, Visočani, Vrsi, Zaglav, Zapuntel, Zaton, Zverinac, Žman. Bio mu je nadležan Okružni sud u Zadru. Uredbom od 28. svibnja 1949. ukida se Kotarski sud u Biogradu, a njegovo područje, mjesni narodni odbori Banj, Biograd, Dobropoljana, Drage, Filip Jakov, Gorica, Kraj, Krmčina, Mrljane, Neviđani, Pkoštane, Pašman, Raštane, Tkon, Turanj, Vrgada i Ždrelac pripajaju se Kotarskom sudu u Zadru.

Zakonom o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 28. prosinca 1955. godine Kotarski sud u Zadru bio je nadležan za područje općina: Biograd, Božava, Iž Veli, Molat, Nin, Posedarje, Preko, Ražanac, Sali, Silba, Zadar i Zemunik. Nadležan mu je Okružni sud u Zadru.

Zakonom o mjesnoj nadležnosti i sjedištima kotarskih i okružnih privrednih sudova u NRH od 28. prosinca 1962. Općinski (Kotarski) sud u Zadru nadležan je za područje općina Biograd, Obrovac i Zadar. Temeljem Zakona iz 1977. Općinski sud u Zadru nadležan je do kraja 1979. godine za područje općine Biograd, a općine Zadar do kraja djelovanja.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda preuzeto je u Državni arhiv u Zadru u više navrata. Prva predaja gradiva Općinskog suda u Zadru bila je 1991. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 229/1991), zatim 1993. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 251 i 254/1993), 2001. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 291/201), 2002. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. br. 297 i 307/2002), 2005. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 352/2005) i posljednja 2008. godine. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 431/2008). Gradivo nije sređeno.

SADRŽAJ

Fond Općinskog suda u Zadru sadrži šest serija.

U seriji kaznenih predmeta sadržani su spisi registraturnih oznakama K, KK, KPS, Km, Kv, Ki i Kiv koji se sadržajno odnose na povrede časti, vrijeđanje narodne vlasti, slučajeve napada na službenu osobu, sporove radi lakših i težih tjelesnih povreda, krađe, uništavanje narodne imovine, prijevare, utaje, neovlašteno držanje oružja, nedopuštena trgovina, bijeg preko granice, otuđivanje imovine iz poduzeća i vojarni, lažna svjedočenja, napadi na maloljetnike, bračne svađe, silovanja, neovlašteno otvaranje pošte, prometne nezgode, zloupotrebe službene dužnosti – pronevjere, krivotvorenja isprava, uzurpacije državnog zemljišta, nacionalne netrpeljivosti, nošenje hrvatskih simbola bez socijalističkih obilježja i druge zakonom kažnjive radnje. Serija građanske parnice oznake G i P sadrži spise radnih sporova, naknada štete, priznavanja prava vlasništva, otkaza ugovora o korištenju stana, ometanja posjeda, iseljavanja iz stana, isplata pašarine, uzdržavanja, utvrđivanja prava služnosti, raskida kupoprodajnih i darovnih ugovora, dioba zajedničke imovine, poništenja oporuka, sporova zbog nasljedstva, priznavanja očinstva i raznih drugih građanskih tužbi. Serija ostavinski predmeti oznake O o ostavinskim predmetima sadrži smrtovnice preminulih, podatke o bračnom partneru, odrasloj i maloljetnoj djeci preminulog, podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini, zapisnik o saslušanju nasljednika i eventualnih svjedoka, kupoprodajne i darovne ugovore, ponekad cijela rodoslovlja i kao zaključni dokument dosudnicu. Serija oporuka (Pi) sadrži dvije vrste izjava posljednje volje živih osoba: vlastoručno napisane i one koje je napisala druga osoba za života oporučitelja u nazočnosti dva svjedoka. Usmena oporuka se izjavljivala pred svjedocima kad je oporučitelj bio teško bolestan, ali često se u pisani oblik sastavljala tek nakon smrti oporučitelja. U oporukama se navodi ime oporučitelja, mjesto u kojem živi, njegovo psihičko i tjelesno zdravlje u trenutku sastavljanja oporuke nakon čega slijede oporučiteljeve odredbe o raspodjeli njegove ukupne imovine, eventualni uvjeti o izdržavanju bračnog druga, najčešće supruge, popis dugova i dužnika, dugova prema kćerima vezana uz miraz obećan prilikom udaje. Serija predmeti o duševnim bolesnicima s oznakom Os sadrži zapisnike suda koji na temelju liječničkog nalaze utvrđuju vrstu duševne bolesti, rješenja o oduzimanju poslovne sposobnosti i određuju vrijeme zadržavanja u bolnici i liječenju kod kuće.

U seriji razni izvanparnični i građanski predmeti su spisi s oznakama R, R1 i R2.

Spisi s oznakom R su potraživanja uvjerenja o izgubljenim dokumentima za vrijeme rata, o zaposlenju prije i u toku Drugog svjetskog rata. Uvjerenja su izdavana na temelju izjava svjedoka. Ova serija sadrži i dokumente koji se odnose na dogovorno rješavanje sporova, povrat imovine i vraćanje oduzetih predmeta, diobe obiteljskih zajednica, razne nagodbe, priznavanje radnog staža i prava na mirovinu, uređenje granica među posjedima, ovjere prijevoda dokumenata na stranom jeziku i drugo.

Spisi s oznakom R1 sadrže molbe za izdavanje dozvola za brak, zatim za nužni prolaz preko tuđeg zemljišta, utvrđivanje stanarskog prava, naknade za oduzeto zemljište, molbe za sastavljanje oporuka, molbe za proglašavanje osoba mrtvima, dokazivanje smrti, diobe zajednice, nadopune dosudnica i drugo.

Spisi s oznakom R2 odnose se na molbe za utvrđivanje vjerodostojnosti oporuke, za utvrđivanje vanbračnog očinstva, za izlazak na uviđaj na licu mjesta, molbe za utvrđivanje valjanosti darovnih ugovora, za dostavu rješenja o nasljeđivanju, davanja nasljedne izjave, traženje raznih posvjedočenja, traženja dosudnica, molbe za deponiranje oporuka, ovjere prijevoda i druge molbe građana.

Sačuvani su upisnici i imenici za sve serije spisa, osim za seriju Oporuke, ali ne i za sve godine.

POPIS GRADIVA

Upisnici i imenici

1. Upisnici za kaznene spise (K, KK, KPS, Km, Kv, Ki i Kiv), 1953.–1979., knj. 47

2. Upisnici za građanske parnice (G i P), 1958.–1987., knj. 25

3. Upisnici za ostavinske spise (O), 1946.–1978., knj. 31

4. Upisnik spisa o oduzmanju poslovne sposobnosti (Os), 1966.–1969., knj. 1

5. Upisnici raznih parničnih i izvanparničnih građanskih spisa (R, R1 i R2), 1981.–1999., knj. 13

6. Upisnici Ovjera, 1948.–1971., knj. 17

7. Imenici upisnika građanskih parnica (G i P), 1964.–1984., knj. 9

8. Imenici upisnika ostavinskih spisa (O), 1946.–1980., knj. 8

9. Imenik upisnika spisa o oduzimanju poslovne sposobnosti (Os), 1953.–1959., knj. 1

10. Imenici upisnika raznih parničnih i izvanparničnih spisa (R, R1 i R2), 1977.–1993., knj. 11

Spisi

1. Kazneni spisi (K, KK, KPS, Km, Kv, Ki i Kiv), 1945.–1990., kut. 366

2. Građanske parnice (G i P), 1945.–1987., kut. 209

3. Ostavinski spisi (O), 1945.–1978., kut. 226

4. Oporuke (Pi), 1946.–1955., kut. 2

5. Spisi o oduzimanju poslovne sposobnosti (Os), 1946.–1948., 1962.–1973., kut. 16

6. Razni izvanparnični i građanski spisi (R, R1 i R2), 1945.–1995., 238 kut., svež. 103

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1596: Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–1729: Ustavni sud Republike Hrvatske 1964.–1990.

HR–DAZD–455: Okružni sud u Zadru 1944.–1994.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi str. 101