[0462] Općinsko državno tužilaštvo/odvjetništvo u Zadru (1968. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–462

Klasifikacija: B.5.7.

Naslov: Općinsko državno tužilaštvo/odvjetništvo u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1968.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 44 knj., 200 kut.; 20 d/m

Stvaratelj: Općinsko državno tužilaštvo/odvjetništvo u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–242: Okružno javno tužilaštvo Zadar 1945.–1990.

POVIJEST FONDA

Historijski arhiv u Zadru preuzeo je 1987. od Općinskog javnog tužilaštva u Zadru 132 svežnja (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 204/1987). Sljedeće preuzimanje uslijedilo je 2003. godine kada je od Općinskog državnog odvjetništva (pravni sljednik Općinskog javnog tužilaštva koje postoji od 1968.; u sastavu općinskog državnog odvjetništva je i bivše javno pravobranilaštvo kotara Zadar osnovano 1955.) Arhiv preuzeo arhivsko gradivo u količini od 21 d/m iz razdoblja 1985.–1996. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 323/2003). Konačno, Državni arhiv u Zadru je 2004. preuzeo arhivsko gradivo u količini od 30 d/m iz razdoblja 1987.–1993. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 339/2004). Gradivo nakon preuzimanja nije arhivistički sređivano. Izrađen je Arhivski popis.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–242: Okružno javno tužilaštvo Zadar 1945.–1990., str. 116

POPIS GRADIVA

Upisnici i imenici

1. KT: Kazneni Upisnici izvršitelja krivičnih djela, 1964., 1978.–1980.–1985.

2. KT–I: Kazneni upisnici poznatih izvršitelja krivičnih djela, 1965.–1968.

3. KTM: Kazneni upisnici za maloljetne počinitelje krivičnih djela, 1970., 1978.–1989.

4. KTN–I: Upisnici krivičnih predmeta nepoznatih počinitelja, 1968.–1970., 1983.–1989.

5. KTR: Upisnici krivičnih predmeta, 1978.–1988.

6. UT–I: Upisnici upravnih predmeta, 1972.–1985.

Imenici

1. KT: Imenici za oštećene, 1976.–1979.

2. KT–I: Imenici za okrivljene, 1976.–1979., 1985.

3. KTR: Imenici krivičnih predmeta, 1984.–1987.

4. KTN: Imenici nepoznatih počinitelja, 1982.–1988.

5. KTM: Imenici punoljetnih počinitelja, 1976.–1981.

Spisi

KT, Kazneni predmeti, 1987., br.1–830, kut.1–39.

KT, Kazneni predmeti, 1988., br. 1–650, kut. 40–55.

KT, Kazneni predmeti, 1989., br. 1–840, kut. 56–73.

KT, Kazneni predmeti, 1990., br. 1–834, kut. 74–91.

KTN, Kazneni predmeti nepoznatih osoba, 1990., br.1–1116, kut. 145–150.

UT, Upravni predmeti, 1990., br. 1–106, kut. 198.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–242: Okružno javno tužilaštvo Zadar 1945.–1990., str. 116

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–242: Okružno javno tužilaštvo Zadar 1945.–1990., str. 116