[0460] RO „Voćarstvo i vinogradarstvo” Zadar (1954. – 2004.)

Signatura: HR–DAZD–460

Klasifikacija: G.2.3.1.

Naziv fonda: „Voćarstvo–vinogradarstvo“

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–2004.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 44,00 d/m

Stvaratelj: „Voćarstvo–vinogradarstvo“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dana 12. siječnja 1956. izvršen je upis osnivanja i konstituiranja poduzeća Poljoprivredno dobro u Smilčiću, a 9. veljače iste godine pripojena su mu poljoprivredna dobra „Ravni kotari“ u Zemuniku Donjem, „Nadin“ u Benkovcu i „Baštica“ u Islamu Latinskom. Sjedište poduzeća je 31. ožujka premješteno iz Smilčića u Zadar, a 1962. je promijenilo ime u Poljoprivredno dobro „Zadar“. Godine 1968. Poljoprivrednom dobru „Zadar“ pripojeno je Poljoprivredno dobro „Zadrugar“ iz Zadra. Do promjene imena došlo je još jednom 26. svibnja 1971. kada je Poljoprivredno dobro „Zadar“ promijenilo ime u „Agrozadar“ – poljoprivredni kombinat. PK „Zadar“ se 11. kolovoza 1975. udružio u složenu organizaciju udruženog rada s poduzećem „Voće–unikonzum“ iz Zagreba. Dana 22. ožujka 1979. upisan je u sudski registar Poljoprivredni kombinat „Zadar“ sa solidarnom odgovornošću osnovnih organizacija udruženog rada. PK „Zadar“ prestao je postojati 13. srpnja 1981. radi organiziranja u SOUR PK „Zadar“ koji je nastao transformacijom dotadašnjih radnih organizacija RO „Voćarstvo–vinogradarstvo“, RO „Vrana“, RO „Plodine“ Zadar i RO „Agroprodukt“ Benkovac.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda poduzeća „Voćarstvo–vinogradarstvo“ preuzeto je u Arhiv od stečajnog upravitelja u dva navrata. Prva primopredaja bila je 6. studenoga 2001. Tada je primljeno gradivo nastalo u razdoblju 1954.–1996. sa zapisnikom i popisom (12/22–2001). Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 289. U drugoj primopredaji Arhiv je 15. siječnja 2008. preuzeo spise stečajnog postupka nastale u razdoblju 1990.–2004. sa zapisnikom i popisom (12/11–2008), a registrirana je pod brojem 402. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike i spise iz razdoblja 1966.–1995, matične knjige radnika i indekse matičnih knjiga, dosjee radnika, zapisnike i odluke Radničkog savjeta i Zbora radnika, financijsku dokumentaciju poduzeća, dokumentaciju o investicijama, razne projekte, studije. Gradivo sadrži i dokumentaciju o brojnim preustrojima koji su poduzimani tijekom pola stoljeća u kojem je poduzeće djelovalo. Osim toga, čuvaju se poslovni izvještaji, rješenja o eksproprijaciji, podaci o dodjeli stanova, samoupravni sporazumi, spisi Upravnog odbora, statut PK „Zadar“, ugovori i zapisnici o podizanjima voćnjaka, spisi o radu sindikata u poduzeću te spisi zemljišnih sporova.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1954. – 2004.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–432: Poljoprivrdno dobro „Ravni kotari“ u Zemuniku Donjem

HR–DAZD–458: „Agrozadar“ – poljoprivredni kombinat.

HR–DAZD–459: Zeleni Centar d.o.o. Zadar.