[0459] Zeleni centar d.o.o. Zadar (1995.–2000.)

Signatura: HR–DAZD–459

Klasifikacija: G.1.5.

Naziv fonda: Zeleni Centar d.o.o. Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1995.–2000.

Razina opisa:Fond

Količina gradiva: 1,00 d/m

Stvaratelj: Zeleni Centar d.o.o. Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Trgovačka tvrtka Zeleni Centar d.o.o. izdvojila se iz RO „Plodine“ – Zadar 1995. godine, kao samostalno društvo za trgovinu robom široke potrošnje. Tvrtka je prestala s djelovanjem 2000. godine, kada je postavljen stečajni upravitelj Frane Zvonimir Negro, koji je i proveo stečajni postupak.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda primljeno je u Arhiv u dva navrata. Prva primopredaja bila je 25. studenoga 2003. godine. Tada je stečajni upravitelj F. Negro predao Arhivu 197 arhivskih kutija i dva sanduka nesređene dokumentacije, ukupno oko 21 d/m gradiva (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 324/2003). Druga primopredaja obavljena je 9. srpnja 2008. godine. Tom su prigodom preuzeta 4 registratora gradiva nastalog u postupku stečaja, ukupno 0,4 d/m (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 426/2008). U Arhivu je obavljeno izlučivanje gradiva sukladno Listama o rokovima čuvanja gradiva. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži zapise o radu trgovačke tvrtke Zeleni Centar d.o.o. Među ostalim sačuvana je poslovna korespondencija, godišnji izvještaji, zapisi o investicijama i osnovnim sredstvima radne organizacije, razni ugovori i odluke s dobavljačima, statistika te spisi stečajnog upravitelja, kao što su rješenja o stečaju, ročišta kod Privrednog suda i zapisi nastali u stečajnom postupku.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige i spisi, 1995.–2000., 1 d/m.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–432: Poljoprivredni kombinat Zadar 1956.–1995.

HR–DAZD–460: „Voćarstvo – vinogradarstvo“ Zadar 1954.–2004.