[0458] Poljoprivredni kombinat Agrozadar (1955. – 2003.)

Signatura: HR–DAZD–458

Klasifikacija: G.2.3.1.

Naziv fonda: Poljoprivredni kombinat Agrozadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–2003.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 15,00 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredni kombinat Agrozadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poljoprivredni kombinat „Agrozadar“, pravni je sljednik Poljoprivrednog dobra „Zadar“, koje je promijenilo ime u „Agrozadar“ 26. svibnja 1971. godine. Poljoprivredno dobro „Zadar“ pak pravni je sljednik Poljoprivrednog dobra „Smilčić“, koje je prestalo postojati pod tim imenom 1962. godine, a sjedište novoosnovanog Poljoprivrednog dobra „Zadar“ preneseno je u Zadar.

Poljoprivredni kombinat „Agrozadar“ 11. kolovoza 1975 godine postaje dio složene udružene organizacije „Voće–Unikonzum“ iz Zagreba. Agrozadar udružuje se kao jedna od samostalnih jedinica 12. veljače 1976. godine u RO „Zadar“ – Poljoprivredni kombinat.

Taj se poljoprivredni kombinat 1981. godine organizira u SOUR PK „Zadar“, a jedna od članica tog SOUR–a je i Poljoprivredni kombinat „Agrozadar“.

Složeno poduzeće PK „Zadar“ preoblikuje se 1991. godine u dioničko društvo „Agrozadar“ čiji su osnivači poljoprivredna dobra „Bokanjac“, „Plodine“ – Zadar, „Agrozadar“ i Poljoprivredni kombinat „Zadar“. Stečajni postupak započeo je 2002., a dovršen je 2003. godine.

POVIJEST FONDA

Spisi Poljoprivrednog kombinata „Agrozadar“ i „Agrozadar“ d.d. primljeni su u Arhiv u Zadru 3. prosinca 2003. godine o čemu je sastavljen zapisnik o primopredaji br. 12/18–2003. Spise je predao stečajni upravitelj Ante Poljak (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 328). Tom je prilikom preuzeto 450 svežnjeva i registratora i 5 paketa raznih spisa, ukupno oko 45 d/m gradiva. Ovom je cjelovitom preuzimanju spisa fonda prethodilo preuzimanje zapisnika sa sjednica zborova radnika i Matična knjiga radnika od 1960. do 1992. godine, što je registrirano zapisnikom od 6. prosinca 2002. godine, br. 12/31–2002. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 312/2002). U Arhivu je obavljeno izlučivanje spisa sukladno Listi o rokovima čuvanja gradiva. Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži spise i dokumentaciju Poljoprivrednog dobra „Smilčić“, Poljoprivrednog dobra „Zadar“, Poljoprivrednog kombinata „Agrozadar“ i „Agrozadar“ d.d. U gradivu se nalaze urudžbeni zapisnici, opći spisi, zapisnici sjednica zborova radnika, matične knjige zaposlenika, spisi o udruživanju s drugim poljoprivrednim subjektima, registracije, projekti navodnjavanja u predjelu Bokanjac i Vransko jezero, dokumentacija o auto–kampu Crkvine, dokumentacija Trgovačkog suda i stečajnog postupka. Fond nije arhivistički obrađen.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1955.–2003.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–432: Poljoprivredni kombinat Zadar 1956.–1995.

HR–DAZD–460: „Voćarstvo – vinogradarstvo“ Zadar 1954.–2004.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Zadrugarstvo u Zadru i na zadarskim otocima u XX. stoljeću. Zadar: Savez zadruga Zadarske županije, 2003. *** Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.