[0457] Poljoprivredna zadruga „Iskra” Vir (1956. – 2004.)

Signatura: HR–DAZD–457

Naziv fonda: Poljoprivredna zadruga „Iskra“ Vir

Klasifikacija: G.2.1.3.

Vrijeme nastanka gradiva: 1956.–2004.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8,00 d/m

Stvaratelj: Poljoprivredna zadruga „Iskra“ Vir

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poljoprivredna zadruga „Iskra“ Vir osnovana je 1956. Godine, a 1989. izvršen je preustroj zadruge te je kao osnovna djelatnost zadruge registrirana trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama hranom, pićima i duhanskim proizvodima. Godine 2004. pokrenut je stečaj.

POVIJEST FONDA

Gradivo Zadruge „Iskra“ preuzeto je u Arhiv 15. studenoga 2004. sa zapisnikom i popisom (12/14–04) od stečajnog upravitelja. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 344. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

U gradivu ovog fonda sačuvane su matična knjiga zadrugara iz razdoblja 1956.–1958., matična knjiga zaposlenika i urudžbeni zapisnik za razdoblje 1980.–2004. U fondu se nalazi financijska dokumentacija Zadruge, interni pravilnici zadruge, statistički podaci i ugovori o radu.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.