[0456] Građevinsko poduzeće „Radnik” Benkovac (1952. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–456

Klasifikacija: G.2.7.

Naziv fonda: Građevinsko poduzeće „Radnik“

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1995.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 80 d/m

Stvaratelj: Građevinsko poduzeće „Radnik“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Odlukom Narodnoga odbora kotara Benkovac broj 1607/47. od 18. svibnja 1947. osnovano je građevinsko poduzeće „Crnogorka“, koje je odlukom istog organa likvidirano 1952. (rješenje broj 4544/52). NOK Benkovac rješenjem broj 10266/53. od 7. prosinca 1953 umjesto ukinutog poduzeća osnovao je novo građevinsko poduzeće „Radnik“. Stečaj poduzeća otvoren je 26. rujna 2003. kod Trgovačkog suda u Zadru (St 294/03).

POVIJEST FONDA

Gradivo Građevinskog poduzeća „Radnik“ preuzeto je u Arhiv od stečajnog upravitelja 27. rujna 2004. godine uz zapisnik i popis (12/11–04). Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 343/04. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo Građevinskog poduzeća „Radnik“ nastalo je u razdoblju od 1952. do 1995. godine. U gradivu se nalaze urudžbeni zapisnici od 1976. do 1995., matične knjige od 1952. do 1985., kupoprodajni ugovori za stanove u objektima u Zadru, Splitu, Obrovcu, Biogradu, Benkovcu i Kninu, ugovori o građenju, uporabne dozvole, rješenja o urbanističkim uvjetima, projekti za razne objekte, dokumentacija o zaposlenicima, zapisnici radničkog savjeta i poslovodstva, financijska dokumentacija poduzeća. Gradivo sadrži i spise nastale u GP „Radnik“ u vrijeme njegovog djelovanja na okupiranom području za vrijeme Domovinskog rata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici, predmetne knjige i spisi, 1952. – 1995.; 80 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac 1945. – 1955.