[0455] Okružni sud u Zadru (1944. – 1994.)

Signatura: HR–DAZD–455

Klasifikacija: B.5.2.

Naziv fonda: Okružni sud u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1994.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 77 knj., 553 kut.; 56,00 d/m

Stvaratelj: Okružni sud u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi uvodni tekst, str. 93

Tijekom 1944. i 1945. osnovani su Gradski narodi sud Zadar, Kotarski narodni sud Benkovac (s općinskim narodnim sudovima Benkovac, Novigrad i Smilčić), Kotarski narodni sud Biograd (s općinskim narodnim sudovima Biograd n/m, Nin, Ražanac i Zemunik), Kotarski narodni sud Obrovac (s općinskim narodnim sudom Obrovac) i Kotarski narodni sud Preko (s općinskim narodnim sudovima Božava, Iž Veli, Preko, Sali i Silba).

Okružni narodni sud Zadar osnovan je odlukom Okružnog NOO–a 26. veljače 1945. godine.

Krajem 1945. ukidaju se svi općinski sudovi i uspostavljena je nova mreža sudova. Okružni sud Zadar bio je nadležan za kotarske sudove u Zadru, Benkovcu, Biogradu n/m i Obrovcu. Takvu teritorijalnu nadležnost potvrđuje i Uredba o teritorijalnoj nadležnosti kotarskih i okružnih sudova na području NRH od 24. prosinca 1947. godine.

Okružni sud Zadar ukida se Uredbom od 28. svibnja 1949. godine i ulazi u sastav Okružnog suda u Splitu do 1951. godine kad je ponovo osnovan. Bio je nadležan za područje kotarskih sudova u Benkovcu, Pagu i Zadru, a 1955. godine nadležnost mu je proširena na područje kotarskog suda u Obrovcu.

Zakonom o teritorijalnoj nadležnosti i sjedištima općinskih, okružnih i okružnih privrednih sudova od 20. lipnja 1977. Okružni sud u Zadru bio je nadležan za područje općinskih sudova u Zadru, Benkovcu, Obrovcu (počeo djelovati 1. siječnja 1981.) i Biogradu n/m (počeo djelovati 1. srpnja 1979.).

POVIJEST FONDA

Od Vojnog suda u Splitu primljene su 4 kutije presuda koje su u sudske evidencije zavedene 1950. i 1951. godine, a odnose se na suđenja od 1944. nadalje.

Od Okružnog suda spisi su primani u nekoliko navrata. Prva primopredaja obavljena je 1986. godine od Okružnog suda (Knjiga primljenog gradiva br. 192/1986), druga 2000. godine (Knjiga primljenog gradiva br. 274/2000), zatim 2004. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 336 i 342/2004) i zadnja primopredaja 2007. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 387/2007). Jedan dio gradiva primljen je bez popisa. Spisi su do 1974. izlučivani u Sudu na osnovi sudskog poslovnika bez odobrenja nadležnog arhiva, a od 1974. izlučivanja su obavljana prema popisima s rokovima čuvanja uz odobrenje Državnog arhiva u Zadru. Gradivo predano u Arhiv nije sređivano.

SADRŽAJ

Gradivo Okružnog suda u Zadru sadrži seriju kaznenih predmeta (oznake: STUP. K. KR, KO, KRIV), građanskih parnica (G. P.) i razne vanparnične predmete (R).

Serija Kazneni predmeti sadrži političke presude za tzv. ratne zločine protiv države i njenog uređenja i idejnog neslaganja sa službenom politikom, ubojstva i samoubojstva, pronevjere i krađe u društvenim poduzećima i ustanovama, presude prijestupnicima protiv opće sigurnosti ljudi, imovine i javnog saobraćaja i druga kaznena djela.

Serija Građanske parnice sadrži spise sudskih sporova za pravo vlasništva, naknadu štete, radnie sporove, brakorazvodne parnice, nasljedne sporove, utvrđivanje očinstva, pobijanje kupoprodajnih pogodbi i drugo.

Serija Razni vanparnični predmeti sadrži zapisnike izjava svjedoka u slučajevima ubojstava, popise neriješenih predmeta sporova za invalidnost, zapisnike o zadrugama, razne punomoći za zastupanje pred sudom, zapisnike o brisanju iz registra za pojedina poduzeća i banke, podatke o nacionaliziranoj imovini, ništavnosti diobe zajednice, molbe za priznavanje očinstva, rješenja o priznavanju valjanosti rješenja stranih sudova, razne potvrde, uvjerenja i drugo.

POPIS GRADIVA

I. Kazneni upisnici i imenici 1944.–1994., knj. 47

II. Građanski upisnici i imenici 1951.–1989., knj. 30

Spisi, 1944.–1990., kut. 1–548.

1. Kazneni spisi (STUP, K, Kr., K.O., KRIV.), 1945.–1990., kut. 1–342.

2. Građanske parnice (Po., G.P.), 1946.–1977., kut. 343–544.

3. Razni vanparnični predmeti 1944.–1979., kut. 545–548.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1596: Vrhovni sud Narodne Republike Hrvatske 1945.–1953.

HR–HDA–1729: Ustavni sud Republike Hrvatske 1964.–1990.