[0446] Tvornica kože Zadar (1964. – 2002.)

Signatura: HR–DAZD–446

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Tvornica kože „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1964.–2002.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 19 d/m

Stvaratelj: Tvornica kože „Zadar“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tvornica kože „Zadar“ osnovana je rješenjem NO Općine Zadar br. 15086–1233/54. od 28. prosinca 1954. godine pod nazivom „Kožara“. Tvornica je u vrijeme pretvorbe vlasništva nakon 1990. registrirana kao dioničko društvo pod imenom „Zadar“. Nakon 2000. godine tvornica je proglasila stečaj čiji je postupak trajao do 2003. godine.

POVIJEST FONDA

Tvornica kože „Zadar“ upisana je kao stvaratelj gradiva u Kartoteku ustanova, poduzeća i organizacija Državnog arhiva u Zadru 1958. godine. Od te godine Arhiv u Zadru obavlja nadzor nad gradivom i daje odobrenje za povremeno izlučivanje. Nakon proglašenog stečaja gradivo tvornice je Arhivu predao stečajni upravitelj. Prva primopredaja obavljena je 8. svibnja 2003. godine sa zapisnikom i popisom (12/8–03).Tada je Arhiv preuzeo gradivo nastalo u razdoblju 1964.–2000. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 316. Druga primopredaja obavljena je iste godine 25. Studenoga, kad je u Arhiv primljeno gradivo nastalo u razdoblju 1995.–2002. i spise stečajnog postupka (12/20–03). Primopredaja je registrirana pod brojem 327. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike, financijsku dokumentaciju, dosjee djelatnika, matične knjige za pogon u Zadru i pogon u Gračacu, zapisnike skupština i Upravnog odbora, dokumente o cesijama, kompenzacijama, hipotekama, revizijama, investicijskim programima. U gradivu se nalazi i dokumentacija stečajnog postupka, Nadzornog odbora, Odbora vjerovnika i spisi o ovrhama. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1964.–2002., 19 d/m.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1845.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.