[0445] Poduzeće za ceste “Put” Zadar (1954. – 2001.)

Signatura: HR–DAZD–445

Klasifikacija: G.2.

Naziv fonda: Poduzeće za ceste „Put“

Vrijeme nastanka gradiva: 1954.–2001.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 36 d/m

Stvaratelj: Poduzeće za ceste „Put“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Poduzeće za ceste „Put“ ili Ustanova za održavanje javnih prometnih površina kako je u nazivu stajalo prilikom osnivanja, je osnovano 1. siječnja 1954. godine rješenjem NO Gradske općine Zadar br. 19–199–1032/53. od 24. prosinca 1953. godine. Poduzeće je osnovano nakon rasformiranja Ustanove za komunalnu djelatnost koja je postojala od 1951. do 31. prosinca 1953. godine, kad je ukinuta, a osnovana su poduzeće „Čistoća“, „Tržna uprava“ i „Put“. Poduzeće je u razdoblju 1989.–1990. doživjelo reorganizaciju i nije više djelovalo kao komunalno poduzeće, već dioničko društvo. Postupak stečaja započet je 2001. godine. Djelovalo je do 2004. kao poduzeće u stečaju.

POVIJEST FONDA

Poduzeće za ceste „Put“ upisano je u Kartoteku ustanova, poduzeća i organizacija Državnog arhiva u Zadru 1958. godine. Gradivo poduzeća je nakon stečaja u dva navrata primljeno u Arhiv. Prvu predaju obavio je stečajni upravitelj 30. rujna 2003. godine. Tom je prilikom načinjen zapisnik kojem je priložen provizorni popis gradiva (12/12–03). Gradivo je registrirano u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod br. 320. Preuzeto je gradivo nastalo u razdoblju od 1954. do 2001. Druga primopredaja obavljena je 5. rujna 2006. godine. Tada je predano gradivo nastalo u razdoblju 1970.–2004. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva, br. 371). U zapisniku stoji da gradivo sadrži i nešto spisa poduzeća „Via vita“, a da se od predaje izuzima gradivo stečajnog postupka. Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži urudžbene zapisnike poduzeća iz razdoblja 1974.–2004. i tekuće spise prema urudžbenim zapisnicima. U gradivu se nalazei dosjei zaposlenika, financijska dokumentacija, zapisnici Radničkog savjeta, pravilnici, građevinski dnevnici, ponude, ugovori, statistika i dioničarski ugovori. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1954.–2001., 36 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–149: Narodni odbor Grada Zadra 1944.–1955.