[0444] Renta car Zadar (1993. – 2001.)

Signatura: HR–DAZD–444

Klasifikacija: G.2.9

Naziv fonda: Renta car „Zadar”

Vrijeme nastanka gradiva: 1993.–2001.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 37 d/m

Stvaratelj: Renta car „Zadar”

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Renta car „Zadar” započeo je radom 1993. godine u djelatnosti iznajmljivanja automobila sve do 2001. godine kada je proglašen stečaj.

POVIJEST FONDA

Gradivo je Državnom arhivu predao stečajni upravitelj 2. rujna 2003. godine uz zapisnik i popis predanog gradiva 12/10–2003. Primopredaja je registrirana pod brojem 318. Gradivo nije arhivistički obrađeno, osim što se periodično, po isteku rokova čuvanja obavlja izlučivanje.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži poslovnu korespondenciju poduzeća, urudžbene zapisnike (5 knjiga), ugovore o djelu, kupoprodajne ugovore, spise o registraciji poduzeća i stanju dionica, pravne akte, knjigu poslovnih udjela, planove razvoja, knjižice vozila, dokumentaciju raznih sudskih tužbi, ugovore o poslovnoj suradnji, podatke o imovini i knjigovodstvenu dokumentaciju. U osam arhivskih kutija smješteni su dosjei zaposlenika i ugovori o djelu. Osim toga fond sadrži i spise stečajnog postupka, prijave tražbina, matičnu knjiga zaposlenika, kompenzacije, odluke, kazne, ugovore o najmu.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1993.–2001., 37 d/m

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.