[0442] SAO Krajina. Skupština općine Obrovac (1991. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–442

Klasifikacija: A.7.

Naziv fonda: SAO krajina. Skupština općine Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1991.–1995.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 kut.; 1,3 d/m

Stvaratelj: SAO krajina. Skupština općine Obrovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon pokretanja pobune protiv Republike Hrvatske i odcjepljenja dijela njenog teritorija, srpski pobunjenici su preuzeli upravljanje Skupštinom općine Obrovac. Nemamo podatke o preustroju koji je možda poduziman.

POVIJEST FONDA

Dana 31. prosinca 2002. godine u Knjizi primljenog arhivskoga gradiva zabilježena je primopredaja spisa pod brojem 313 (br. zapisnika o primopredaji 12/34–02) općine Obrovac iz razdoblja 1991.–1995. godine, a u rubrici predavatelja stoji da je spise poklonila anonimna osoba. Fond nije arhivistički sređivan.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo općine Obrovac pod upravom srpskih pobunjenika nije sačuvano u cijelosti. Gradivo sadrži samo dokumente Komesarijata za izbjeglice opštine Obrovac, nešto materijala Srpske demokratske stranke – Opštinskog odbora Obrovac i kao najveću skupinu dokumente Odjela za narodnu obranu općine Obrovac.

Zapisi Komesarijata za izbjeglice opštine Obrovac sadrže izvješća Komesarijata poslana Republičkom komesarijatu za izbjeglice – Regionalnom povjereništvu u Kninu, zatim zapise o dodjeli stanova i kuća, popis ljudi koji su zaposjeli kuće izbjeglih Hrvata, potvrde o izbjegličkom statusu, popise i evidencije o dodjeli humanitarne pomoći, rješenja o priznavanju statusa izbjeglice, izbjegličke kartone za razdoblje od 1991. do 1995. godine.

Gradivo Odjela za narodnu obranu sadrži pozive u vojsku odnosno odsječke uručenih poziva i cijele odbijene i neuručene pozive, pozive za predaju motornih vozila u obrambene svrhe, popise vojnih obveznika za pojedina mjesta, dokumente koji se odnose na osobe s radnom obvezom, potvrde o vojnom statusu, popise vojnika s vojnim rasporedom, potrage za vojnim obveznicima upućene Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije, podatke o odazivu vojnih obveznika, predmete oslobađanja od vojne obveze, naredba predsjednika Vlade tzv. Krajine o općoj mobilizaciju od 26. listopada 1991., dopisivanje Vojnog odsjeka Knin s komandama nižih vojnih jedinica u Obrovcu u vezi s vojnim obveznicima, dopisivanje s Komandom Vojne pošte 4810 Benkovac, izvješće sa sastanka s komandirima jedinica Teritorijalne obrane mjesnih zajednica održanog 14. listopada 1991., podatke o poginulim vojnicima 1991./1992., zapise o kontroli izvršavanja radne obveze, reviziju utvrđene nesposobnosti za vojnu obvezu, naputak o mobilizaciji osoba hrvatske nacionalnosti, naputak o mobilizaciji materijalnih sredstava, naputak za postupanje u slučaju kriminala počinjenog od pripadnika vojnih postrojbi, informacije o trenutnom stanju i zadacima, o organiziranju pozadine (shema pozadinskog obezbeđenja), naredbe o restrikcijama u trošenju materijalnih sredstava, statut Organzacije vojnih starešina RSK, obavještajne podatke vojnih jedinica nakon akcije snaga Republike Hrvatske u zapadnoj Slavoniji, zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv pojedinaca koji se nisu odazvali u vojne jedinice i naredbe Štaba Teritorijalne obrane. Gradivo sadrži i nešto dopisivanja Vojnog odsjeka Obrovac s Vojnim odsjekom Knin i Ministarstvom odbrane Republike Srpske, Uprava „Severna Dalmacija“ Knin sa svojim odjeljenjem Obrovac (osim njega imala je odjeljenje u Benkovcu i Kninu) s uputama zaposlenicima o evidenciji radnog vremena, o liječničkim pregledima regruta i sređivanju vojnih evidencija (s oznakom vojna tajna).

Kako je nakon vraćanja odcijepljenog teritorija pod upravu tijela Republike Hrvatske sačuvana mala Količina gradiva, gradivo ovog fonda dragocjen je izvor informacija o zbivanjima na okupiranom teritoriju Republike Hrvatske.

POPIS GRADIVA

1. Komesarijat za izbjeglice Općine Obrovac, 1991.–1995., kut. 1–3.

2. Odjel za narodnu obranu Općine Obrovac, 1991.–1995., kut. 4–13.

JEZIK/ PISMO: srpski, hrvatski; ćirilica, latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Nije izrađeno.

BIBLIOGRAFIJA

Barić, Nikica. Djelovanje Vlade Srpske autonomne oblasti Krajine tijekom 1991. Zagreb, 2008