[0439] Elektronika Zadar (1962. – 2005.)

Signatura: HR–DAZD–439

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: „Elektronika“ Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1962.–2005.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 25 d/m

Stvaratelj: „Elektronika“ Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tvornica „Elektronika“ Zadar započela je raditi 1. travnja 1962. Godine, a proizvodila je elektronske uređaje i preciznu elektroniku. Stečaj tvornice pokrenut je 1996. godine.

POVIJEST FONDA

Gradivo tvornice „Elektronika“ predano je Državnom arhivu u Zadru u dva navrata. Prva primopredaja obavljena je 24. lipnja 2002. godine o čemu je sastavljen zapisnik (12/14–2002) s popisom predanog gradiva nastalog u razdoblju od početka rada tvornice do pokretanja stečaja 1996. godine. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 303. Druga primopredaja obavljena je 29. prosinca 2005. godine kada je u Arhiv primljeno gradivo koje se odnosi na stečajni postupak i razdoblje 1996.–2005. uz zapisnik i popis (12/18–2005), a registrirana je pod brojem 361. Fond nije arhivistički obrađen osim što se po isteku rokova čuvanja obavlja izlučivanje gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži dosjee i matične knjige zaposlenika za razdoblje 1962.–1994., poslovnu korespondenciju uprave i urudžbene zapisnike iz razdoblja 1964.–1995., zapisnike Radničkog savjeta, Zbora radnika, Upravnog odbora, Komisije za društveni standard. Osim navedenog u gradivu se nalaze pravilnici, statuti, studije o proizvodnji, planovi i analize te statistički podaci.

POPIS GRADIVA

Knjige i spisi, 1962.–2005., 25 d/m,

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.