[0438] TRIO Obrovac (1962. – 2001.)

Signatura: HR–DAZD–438

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: „Trio“ Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1962.–1997.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 38 kut., 3 knj.; 3 d/m

Stvaratelj: „Trio“ Obrovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tvornica trikotaže „Trio“ Obrovac počela je raditi 1962. godine kao pogon tvornice „Nada Dimić“ iz Zagreba. Kao samostalna tvornica počela je s radom 21. travnja 1965. godine. Godine 1978. udružila se s tekstilnom tvornicom „Zrmanja“ iz Obrovaca i od tada radi pod imenom „Trio“. Pretvorba vlasništva tvornice izvršena je 1997. godine. Stečaj nad tvornicom otvoren je 15. veljače 2001. godine.

POVIJEST FONDA

Tvornica se tijekom Domovinskog rata nalazila na okupiranom području. Nakon oslobađanja Obrovca 1995. utvrđeno je da je najveći dio registraturnog i arhivskog gradiva uništen. Gradivo koje je preuzeto u Državni arhiv u Zadar pronađeno je u pogonu tvornice u Žegaru. Gradivo je Arhivu predao stečajni upravitelj 7. lipnja 2002. godine uz zapisnik (12/12–2002) i popis predanog gradiva. Primopredaja je registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva pod brojem 302. Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži najvećim dijelom dosjee radnika složene po abecedi, ugovore o dionicama i druge spise koji se odnose na dioničare, nešto poslovne korespondencije, knjigu dionica, dvije računovodstvene knjige i jedan registrator obrazaca odjave.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjige računovodstva, knj. 2

2. Knjiga dionica, knj. 1

Spisi, 1962.–1997., kut. 1–38.

1. Dosjei radnika, radne knjižice izvan dosjea, prijave, odjave, kut. 1–30.

2. Ugovori o dionicama, kut. 31–33.

3. Poslovno dopisivanje, kut. 34–35. i reg. 2

4. Izjave o namjeri stjecanja dionica, svez. 1

5. Odjave, reg. 1

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.