[0436] SAO Krajina. Skupština općine Benkovac (1991. – 1995.)

Signatura: HR–DAZD–436

Klasifikacija: A.7.

Naziv fonda: SAO krajina. Skupština općine Benkovac

Vrijeme nastanka gradiva: 1991.–1995.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 11 kut.; 1,30 d/m

Stvaratelj: SAO krajina. Skupština općine Benkovac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Nakon osamostaljenja Republike Hrvatske dio srpske nacionalne manjine podigao je oružanu pobunu te na okupiranim dijelovima teritorija Republike Hrvatske uspostavio paraupravno tijelo Srpsku autonomnu oblast Krajinu (SAO Krajina). Skupština SAO Krajine donijela je 29. svibnja 1991. godine Odluku o proglašenju Statuta Krajine Ustavnim zakonom SAO Krajine. Statut SAO Krajine usvojile su 26. prosinca 1990. godine općine Knin, Gračac, Obrovac, Donji Lapac, Benkovac, Titova Korenica i Vojnić.

Već iduće godine u svibnju donesen je i Ustav temeljem kojega su proglasili Republiku Srpsku Krajinu sa sjedištem u Kninu, priključivši joj okupirane dijelove Slavonije, Baranje i Srijema.

U navedenoj tvorevini djelovala je i SO Benkovac do vojnoredarstvene operacije vojske Republike Hrvatske „Oluja“ 4. kolovoza 1995. godine, tijekom koje je područje oslobođeno od paraupravne vlasti.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Benkovac predala je 23. travnja 2002. godine gradivo ovoga fonda Državnom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 299/2002). U primopredajnom zapisniku navedeno je da je u Arhiv preuzeto 16 d/m gradiva (oko 100 arhivskih kutija i knjiga), koje se većim dijelom odnosi na spise SO Benkovac do 1990. godine, dok se 6 d/m primljenih spisa odnosi na SO Benkovac tzv. SAO Krajina 1991.–1995. Gradivo nije arhivistički obrađeno i nije razdvojeno gradivo nastalo do 1991. od gradiva nastalog za vrijeme paraupravne SO Benkovac.

SADRŽAJ

Ne postoje nikakvi sačuvani podaci o ustroju i odjelima SO Benkovac za razdoblje tzv. SAO Krajine. Pretpostavljamo da je općina izvršavala političke i društvene odluke sukladno paraupravnim odlukama iz središta pobunjenih Srba u Kninu. Sigurno je da pojedini odjeli uobičajeni za ustroj jedne općine nisu funkcionirali, što je i razumljivo. Nisu sačuvane nikakve knjige, urudžbeni zapisnici i sl., osim knjiga ovjere i nešto matičnih knjiga Matičnog ureda Benkovac.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga ovjera SO Benkovac tzv. SAO Krajina, 1991.–1992., 1 knj.

2. Matične knjige Matičnog ureda SO Benkovac, 3 knj.

Spisi, 1990.–1993., kut. 11

1. Zapisnici sjednica SO, zajedno s materijalima, 1991.–1992., kut. 1–2.

2. Razni glasački listići za referendume i slično, kut. 3.

3. Izborni materijali iz 1993., kut. 4–5.

4. Popisi delegacija iz razdoblja tzv. SAO Krajine, kut. 6.

5. Zapisnici i materijali Predsjedništva i Kriznog štaba Općine Benkovac od 16. rujna 1991., kut. 7.

6. Zapisnici s izbora 1990., kut. 8.

7. Isplatne liste SO Benkovac tzv. SAO Krajina, 1992., kut. 9.

8. Zapisnici o radu biračkih odbora 1990.–1991., kut. 10.

9. Razno, kut. 11.

JEZIK/PISMO

Srpski; latinica i ćirilica

OBAVIJESNO POMAGALO

Ne postoji.

BIBLIOGRAFIJA

Barić, Nikica. Djelovanje Vlade Srpske autonomne krajine tijekom 1991. Zagreb, 2008.