[0433] Folklorni ansambl Zadar (1965. –1994.)

Signatura: HR–DAZD–433

Klasifikacija: I.4.

Naziv fonda: Folklorni ansambl „Zadar“

Vrijeme nastanka gradiva: 1965.–1994.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 kut.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Folklorni ansambl „Zadar“

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zamisao o osnivanju folklornog ansambla dao je Nikola Kelvišer, koji se 1965. godine doselio u Zadar. On je okupio gimnazijalke i gimnazijalce tadašnje Gimnazije pedagoškog smjera i mlade zaposlene u TK „Boris Kidrič“ i „Vlado Bagat“ u Zadru. Ansambl je formalno osnovan 19. rujna 1966. godine na osnivačkoj skupštini na kojoj su donesena pravila i izabran Upravni odbor. Godine 1967. Ansambl je započeo intenzivnu suradnju s turističkim poduzećem „Turisthotel“ u čijim je prostorima u turističkoj sezoni održavao folklorno–pjevačke programe. Osim ljetnih nastupa Ansambl je nastupao i izvan Zadra u tadašnjoj SFRJ i u inozemstvu. Nakon Domovinskog rata održana je sjednica Predsjedništva 15. studenoga 1993. na kojoj je izabrano novo predsjedništvo, donesen program rada, obnovljene sekcije i prihvaćen novi Statut. Ansambl je 23. veljače 1994. upisan u Registar društava Zadarske županije pod brojem 2198–07–02–94–2.

Odlaskom njegovog osnivača, voditelja i koreografa Nikole Kelvišera, prestale su aktivnosti Folklornog ansambla Zadar.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o preuzimanju gradiva ovog fonda u Arhiv. Fond nije sređen.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži spise o radu Ansambla od osnutka 1965. do 1994. Godine, dopisivanje sa Skupštinom općine Zadar, SIZ–om za kulturu, privrednim poduzećima od kojih se tražila potpora i suradnja, te srodnim društvima u državi i inozemstvu. Sačuvana je djelomično i financijska dokumentacija Ansambla. Gradivo sadrži i manji dio notnih zapisa, slika, brošura i grupnih putovnica članova Ansambla za gostovanja u inozemstvu. Uz spise Ansambla u gradivu su sačuvani i osobni dokumenti kao i dopisivanje voditelja Ansambla Nikole Kelvišera.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1965.–1994., kut. 1–12

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.