[0430] Kitarević, Ante, djelatnik u kulturi (1915. – 1984.)

Signatura: HR–DAZD–430

Klasifikacija: K.3.

Naziv fonda: Ante Kitarević

Vrijeme nastanka gradiva: 1959.–1979.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 kut.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Ante Kitarević

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Ante Kitarević rodio se 1915. u Šibeniku gdje je 1939. završio gimnaziju. Krajem 1944. godine nakon oslobođenja Zadra sudjelovao je u spašavanju knjižničnih fondova stradalih knjižnica u savezničkom bombardiranju Zadra. Godine 1945. imenovan je voditeljem posudbenog odjela Narodne biblioteke, a 1949. upraviteljem novoosnovane Gradske knjižnice Zadar. Na tom položaju ostaje do odlaska u mirovinu 1979. godine. Objavljivao je osvrte i bilješke o kulturnim zbivanjima zadarskog kraja u Glasu Zadra, Zadarskoj reviji, Vjesniku bibliotekara Hrvatske. Godine 1968. dodijeljena mu je Kukuljevićeva povelja Hrvatskog bibliotekarskog društva.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda preuzeo je od njegove obitelji osamdesetih godina 20. st. djelatnik Odjela vanjske službe Arhiva bez primopredajnog zapisnika i upisa u Knjigu primljenog arhivskog gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo osobnog arhivskog fonda Ante Kitarević odnosi se isključivo na njegovu poslovnu i društvenu djelatnost. Osim dokumenata sadrži i njegove radove objavljene u Zadarskoj reviji, Narodnom listu, Zborniku Zadar. Najveći dio gradiva su kopije tekstova (dijelom i izvornici koje je primao po službenoj dužnosti, kao član ili suradnik pojedinih kulturnih ustanova ili kulturnih akcija u Zadru), nastalih djelatnošću ustanova u kojima je bio zaposlen ili u čijem je radu sudjelovao kao vanjski suradnik. Tako je na jednom mjestu sačuvana dokumentacija koja je vrijedan izvor za kulturnu i društvenu povijest Zadra.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Upravnog odbora Fonda za unapređenje kulturnih djelatnosti Općine Zadar,1968.–1975., kut. 1–3

2. Zapisnici sa sjednica Savjeta za nauku i kulturu SRH, 1959.–1963., kut. 4

3. Spisi Fonda za unapređenje kulturne djelatnosti SRH, 1960.–1975., kut. 5

4. Spisi SIZ–a za kulturu Općine Zadar (Statut, pravila, razno), 1974.–1979., kut. 6

5. Spisi Gradske knjižnice u Zadru, 1962.–1978., kut. 7

6. Fragmentarno gradivo Društva bibliotekara, Odbora za Nin, Književnog centra, Zavoda za zaštitu spomenika kulture, Općeg savjeta za prosvjetu i kulturu, Narodnog kazališta, Arheološkog muzeja, RKUD–a „P. Zoranić“, Muzičkih večeri u Donatu, Narodnog lista, SKUD–a, Narodnog muzeja, Znanstvene knjižnice, kut. 8

7. Objavljeni i neobjavljeni radovi, kut. 9

8. Ulomci iz književnosti, bilješke, članci, pozivi na sastanke, kronike kulturna zbivanja, časopisi, čestitke, vodiči, novine, kut. 10–12

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 7. Zagreb: Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“, 2009.