[0428] Tvornica duhana Zadar (1925. – 2005.)

Signatura: HR–DAZD–428

Klasifikacija: G.2.4.2.

Naziv fonda: Tvornica duhana Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1925.–2005.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 d/m

Stvaratelj: Tvornica duhana Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Tvornica duhana Zadar osnovana je 1922. godine. Zadar je nakon pripajanja Kraljevini Italiji proglašen slobodnom lukom u kojoj je trgovanje bilo oslobođeno carina i nameta koji su vrijedili u ostatku države. Ta je činjenica, osim što je poticala trgovinu, pogodovala i pokretanju nekoliko industrijskih proizvodnji u gradu, među ostalima i četiri tvornice duhana. Tri su tvornice bile privatne, a jedna u vlasništvu države. Gradivo ovog arhivskog fonda nastalo je djelovanjem državne tvornice duhana.

Tvornica je započela raditi u zgradi u kojoj se prije nalazila učiteljska škola. U Drugom svjetskom ratu bile su oštećene sve četiri tvornice. Nakon ulaska partizanske vojske u grad u studenome 1944., bivši radnici u duhanskoj industriji u Zadru spašavali su iz ruševina strojeve, opremu i sirovinu i pokrenuli proizvodnju. Formalno je poduzeće osnovano rješenjem Vlade FNRJ Pov. br. 462 od 23. listopada 1946. godine, a 1956. upisano je u registar privrednih organizacija Okružnoga privrednog suda u Splitu pod brojem Fi 325/56.–2. Kao predmet poslovanja navedena je proizvodnja i prodaja duhanskih prerađevina. Tvornica je uspješno poslovala do sredine devedesetih godina 20. st. Nada u nastavak proizvodnje javila se kad je British American Tobacco (BAT) kupio Tvornicu duhana Zadar i uložio novac u obnovu strojeva. Do pokretanja proizvodnje nije nikada došlo, a Visoki trgovački sud poništio je dokapitalizaciju BAT–a Tvornice duhana Zadar zbog otkrivenih nepravilnosti. Uprava BAT–a je napuštanje zadarske tvornice objasnila činjenicom da je hrvatska legislativa u proizvodnji i prodaji duhana vrlo nepovoljna za strane proizvođače.

POVIJEST FONDA

Tvornicu duhana Zadar, kao stvaratelja arhivskog gradiva registrirala je vanjska služba Arhiva u Zadru 1969. godine. Gradivo tvornice preuzimano je u tri navrata (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 194/ 84, 272/00 i 428/08), od toga posljednji put od stečajnog upravitelja.

U Zbirci Miscellanea (HR–DAZD–377), u svežnju 39, na pozicijama 10 i 11 nalazilo se gradivo ove tvornice za koje ne postoji podatak o preuzimanju. Godine 2011. donesena je odluka o izdvajanju toga gradiva iz Zbirke Miscellanea i spajanju s gradivom Tvornice. Ove su promjene identificirane u inventaru fonda Miscellanea. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Fond ne sadrži cjelokupno gradivo nastalo radom Tvornice duhana Zadar. Jedan dio se još uvijek nalazi u prostorijama Tvornice duhana u Gaženičkoj bb, jer još uvijek nije riješeno pitanje vlasništva tvornice. Gradivo u Državnom arhivu u Zadru sadrži 11 svezaka urudžbenih zapisnika od 1945. do 1969. godine, 10 svezaka matičnih knjiga zaposlenika, zapisnike radničkog savjeta u razdoblju od 1945. do 1972., pravilnike o poslovanju, opće spise u razdoblju od 1945. do 1972., razne projekte vezane za proizvodnju te dosjee zaposlenika. Dio gradiva nalazi se u registratorima, svežnjevima, mapama, pa je količinu moguće izraziti samo u dužnim metrima. Gradivo koje je izdvojeno iz zbirke Miscellanea sadrži podatke o zaposlenicima u razdoblju od 1925. do 1943. godine. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige, knj. 21

Spisi, 1925.–2005.,12 d/m

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Dragić, Ante. Gospodarstvo Zadra: (od XII. do XX. stoljeća). Zadar: Matica hrvatska, 2005.