[0427] Državna industrijska škola u Zadru (1945. – 1963.)

Signatura: HR–DAZD–427

Klasifikacija: D.2.3.

Naziv fonda: Državna industrijska škola u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1963.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 156 knj. (u 8 kut.); 0,8 d/m

Stvaratelj: Državna industrijska škola u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Školske godine 1945./1946. obnovljena je zadarska Industrijska škola, koja je u početku imala stolarski, mehaničarski i električarski odjel. Šezdesetih godina 20. st. škola je reformirana i ima tri razreda s devet odjeljenja: električarski, alatničarski i precizne mehanike, te metaloprerađivački odjel i ribarski odjel.

POVIJEST FONDA

Primopredaja ovog gradiva nije registrirana u Knjizi primljenog arhivskog gradiva. Gradivo je sređeno, popisano i smješteno u 8 kutija 1991. godine.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži glavne i pomoćne imenike industrijske škole do godine 1960., a od 1960. imenike metaloprerađivačkog i ribarskog odjela. Osim njih sadrži knjigu evidencije s natpisom Sjednički imenik, imenike kandidata završnog ispita. Knjige se nalaze u kutijama.

POPIS GRADIVA

1. Priručni imenici, 1945./1946., knj. 3, kut. 1

2. Glavni imenik, 1946./1961., knj. 6, kut. 1

3. Glavni imenici, 1947./1948., knj. 8, kut. 2

4. Glavni imenici, 1948.–1950., knj. 15, kut. 3

5. Glavni imenici, 1950.–1953., knj. 20, kut. 4

6. Glavni imenici, 1953.–1957., knj. 30, kut. 5

7. Glavni imenici, 1957.–1961., knj. 30

8. Sjednički zapisnici 1947./1948., knj. 1, kut. 6

9. Imenici kandidata završnog ispita 1948.–1959., knj. 22, kut. 7

10. Metaloprerađivački odjel – Glavni imenici 1960.–1963., knj. 15, kut. 8

11. Imenici kandidata završnog ispita, 1960., 1961., knj. 4

12. Ribarski odjel – Glavni imenici, 1961.–1963., knj. 2

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.