[0426] Društvo esperantista “Prijateljstvo” Zadar (1964. – 1991.)

Signatura: HR–DAZD–426

Klasifikacija: I.3

Naziv fonda: Društvo esperantista „Prijateljstvo“ Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1964.–1991.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 3 kut.; 0,4 d/m

Stvaratelj: Društvo esperantista „Prijateljstvo“ Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Osnivačka skupština Društva esperantista Zadar održana je 26. siječnja 1964. u prostorijama Doma sindikata u Zadru. Na toj sjednici izabran je Odbor Društva od 5 članova, Nadzorni odbor i predsjednik, a Društvo je dobilo ime „Prijateljstvo“ ili „Amikeco“. Rad Društva je odobren rješenjem Skupštine općine Zadar br. 04–2330/1–1966. i Društvo je upisano u Registar udruženja koji se vodi kod Sekretarijata za unutrašnje poslove Skupštine općine Zadar pod brojem 114. Statut Društva donesen je na redovitoj skupštini Društva održanoj 6. ožujka 1966. godine. Prema odredbama Statuta svrha Društva je učenje i širenje međunarodnog jezika esperanta i preko njega upoznavanje inozemstva sa stanjem i razvitkom SFRJ, aktivno sudjelovanje u razvijanju prosvjete i kulture svoga kraja i naposljetku sudjelovanje u kulturnoj suradnji s inozemstvom na osnovi načela koegzistencije i borbe za mir. Statut Društva mijenjao se 1976. i 1981. Dana 15. travnja. 1978. održana je konstituirajuća sjednica Saveza za esperanto Hrvatske. Društvo je djelovalo i održavalo tečajeve do 1991. godine kada rad društva prestaje.

POVIJEST FONDA

Nije pronađen podatak o tome na koji je način gradivo primljeno u Državni arhiv u Zadru.

SADRŽAJ

Sačuvana je jedna knjiga urudžbenog zapisnika za razdoblje od 1985. do 1991., knjiga s popisom članova te knjiga blagajne. Spisi se odnose na rad Društva od njegova osnutka do 1991. godine. Odvojenu seriju čine zapisnici sjednica Društva i statuti. Uz knjige i spise čuva se i nešto publikacija koje se odnose na učenje esperanta.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnik 1985.–1991., knj. 1

2. Knjiga blagajne 1964.–1981., knj. 1

3. Imenik članova, knj. 1

Spisi, 3 kut.

1. Spisi o radu Društva 1964.–1991., kut. 1

2. Zapisnici, statuti, članstvo, financije 1964.–1983., kut. 2

3. Publikacije, kut. 3

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.