[0425] Gradski komitet NO/SSO Hrvatske Zadar (1944. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–425

Klasifikacija: H.2.3.6.

Naziv fonda: Gradski komitet narodne omladine Hrvatske (Savez komunističke omladine Jugoslavije Zadar)

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1956.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 16 kut.; 1,7 d/m

Stvaratelj: Gradski komitet narodne omladine Hrvatske (Savez komunističke omladine Jugoslavije Zadar) / Gradski komitet SKOJ–a 1944.–1948. / Općinski komitet Narodne omladine 1950.–1959.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez socijalističke omladine Hrvatske, str. 421

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–333: Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske – Zadar 1944.–1962., str. 427

Gradivo je preuzeto početkom 1991. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 226/1991).

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnici, 1947.–1948., 1950.–1956., knj. 3

2. Knjiga članstva, knj. 2

3. Knjiga depeša, 1949., knj. 1

Spisi, 1946.–1956. kut. 1–12

1. Opći spisi, 1946.–1955., kut. 1–5

2. Zapisnici GK NOH, 1946.–1956., kut. 6–7

3. Zapisnici organizacija, 1946.–1955., kut. 8–9

4. Članstvo: Popis članova i karakteristike, 1947.–1956., kut. 10–11

5. Razno: Izvještaji, planovi, referati, kut. 12

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1231: Republička konferencija SSO Hrvatske 1943.–1989.

HR–HDA–1226: Oblasni komitet SKOJ–a za Dalmaciju Split 1920.–1948.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.