[0424] Kotarski odbor SRVI Zadar (1914. – 1966.)

Signatura: HR–DAZD–424

Klasifikacija: H.2.6.

Naziv fonda: Kotarski i Općinski odbor Saveza ratnih vojnih invalida Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1914.–1918., 1941.–1966.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 17 knj., 7 kut.; 1 d/m

Stvaratelj: Kotarski i Općinski odbor S.R.V.I. Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Kotarski savez ratnih vojnih invalida Zadra osnovan je 1948. godine kao podružnica tadašnjeg Saveza ratnih vojnih invalida Hrvatske. Godine 1949. donesen je Zakon o ratnim vojnim invalidima, koji je regulirao prava i status invalida Prvog i Drugog svjetskog rata. Savez je obuhvaćao 40 mjesnih organizacija koje su skrbile o potrebama i pravima ratnih vojnih invalida.

Od 1963. Savez mijenja naziv u Udruženje ratnih vojnih invalida općine Zadar. Savez odnosno Udruženje RVI prestaje s radom 1966. godine i udružuje se u jedinstvenu društveno–političku organizaciju SUBNOR.

POVIJEST GRADIVA

Fond je primljen u Historijski arhiv u Zadru 29. lipnja 1978. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 153/1987). Preuzeto je 13 svež. spisa i knjiga koji se odnose na Savez RVI. U Pregledu arhivskih fondova i zbirki (2006.) prikazana su dva fonda (Kotarski i Općinski savez). Ovdje ga prikazujemo kao jedan fond koji sukladno teritorijalno–administrativnoj podjeli djeluje od 1945. do 1962. kao Kotarski savez, a od 1963. kao Općinski savez. U kraćem razdoblju od 1950. do 1952. djeluje i Gradski savez ratnih i vojnih invalida.

SADRŽAJ

Gradivo se odnosi na rad i aktivnosti Saveza RVI na području kotara Zadar, NOG Zadra i NOO Zadar–kopno, te Saveza RVI Zadar–otoci. Savez je vodio brigu o svojim članovima, njihovim životnim potrebama, obiteljima, zapošljavanju invalida, o bolničkom i terapijskom liječenju, o pomoći pri dobivanju raznih olakšica, od osnovnih kao što je nabava hrane, kućnih potrepština, pokućstva, zbrinjavanja invalida u domove ili dodjela stanova i slično.

Spisi sadrže redovne izvještaje o stanju članova, njihovom broju i statusu invaliditeta te o potrebama vojnih invalida. Izvještaji su dostavljani Glavnom odboru Saveza RVI u Zagrebu. U gradivu se čuva dopisivanje Saveza sa socijalnim ustanovama i odjelima pri društveno–političkim organizacijama kako u kotaru tako i u gradovima i naseljima.

Savez je organizirao i razne tečajeve za postizanje stručne spreme određenog broja invalida, ali je i intervenirao kod nepravilnosti pri zapošljavanu svojih članova. Za invalide–poljoprivrednike organizirano je obrađivanje njihove zemlje uz pomoć dobrovoljnih radnih brigada. Savez je skrbio i o djeci ratnih invalida, njihovom redovnom školovanju, odlasku na ljetovanja, zapošljavanju i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Kotarskog odbora RVI Zadar, 1949.–1953., knj. 2

2. Urudžbeni zapisnik Udruženja ratnih vojnih invalida općine Zadar, 1962.–1966., knj. 2

3. Urudžbeni zapisnik Gradskog odbora SRVI Zadar, 1950., knj. 1

4. Urudžbeni zapisnik Kotarskog i Gradskog odbora SRVI Zadar, 1954.–1958., knj. 2

Predmetne knjige

1. Matična knjiga invalida grada Zadra i kotara Zadar–kopno, 1946.–1962.

2. Matična knjiga invalida Kotarskog odbora SRVI Zadar

3. Matična knjiga obiteljskih invalida Prvog svjetskog rata, 1914.–1918.

4. Matična knjiga obiteljskih invalida Drugog svjetskog rata,1941.–1945.

5. Matična knjiga invalida Drugog svjetskoga rata, knj. 2

6. Matična knjiga invalida grada i kotara Zadar–kopno, knj. 2

7. Matična knjiga invalida Udruženja vojnih invalida općine Zadar, 1962.

8. Popis obiteljskih invalida s područja kotara Zadar, 1961.

9. Popis obiteljskih invalida s područja kotara Zadar, 1961., knj. 2

10. Knjiga popisa zaposlenih invalida na području kotara Zadar, 1962.

11. Knjiga popisa invalida koji primaju mirovinu

12. Knjiga popisa invalida zaposlenih u tvrkama i tvornicama, 1948.–1949.

13. Imenik članova sindikata iz redova invalida, podružnica Zadar, 1947.–1950.

Spisi, 1946.–1966., kut. 1–7

1. Opći spisi Kotarskog SRVI Zadar–otoci, 1950.–1952., kut. 1

2. Opći spisi Kotarskog SRVI Zadar, 1953.–1957., kut. 2

3. Opći spisi Kotarskog SRVI Zadar, 1959.–1961., kut. 3

4. Opći spisi Kotarskog SRVI Zadar, 1962.–1964., kut. 4

5. Opći spisi Udruženja ratnih vojnih invalida,1965.–1966., kut. 5

6. Zapisnici sastanaka, popisi članova i razno, 1952.–1965., kut. 6

7. Financijski spisi, 1946.–1966., kut. 7

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

1. HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1941.–1962.

2. HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci

4. HR–DAZD–331: Kotarsko sindikalno vijeće Zadar

5. HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata Zadar

6. HR–DAZD–412: Gradski odbor saveza boraca NOR–a Zadar

7. HR–DAZD–420: Općinski odbor saveza udruženja boraca NOR–a Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.