[0422] Općinska konferencija SSO Hrvatske Zadar (1946. – 1991.)

Signatura: HR–DAZD–422

Klasifikacija: H.2.3.8.

Naziv fonda: Općinska konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1991.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 209 reg.; 24 d/m

Stvaratelj: Općinska konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske Zadar 1954.–1991.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez socijalističke omladine Hrvatske, str. 421

POVIJEST FONDA

Gradivo je preuzeto u Arhiv u tri navrata. U prvoj primopredaji iz 1968. pod br. 103 preuzeto je gradivo do 1962. godine. Druga primopredaja obavljena je 6. svibnja 1987. (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 210/1987). Posljednja primopredaja obavljena je 1. siječnja 1991. i tada je preuzeto gradivo od 1980. do 1990. godine (Knjiga primljenog arhivskog gradiva br. 223/1991).

SADRŽAJ

Sačuvani su spisi o članstvu, statistike, zapisnici općinskih konferencija i osnovnih organizacija karakteristike pojedinih članova, popisi predsjednika i sekretara. U gradivu je i financijska dokumentacija.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici općih spisa, 1960.–1990., knj. 7

2. Urudžbeni zapisnici grupa i komisija, 1972.–1975., knj. 2

3. Urudžbeni zapisnik „Vedri dani mladosti“, 1968., 1977.–1981., knj. 2

4. Urudžbeni zapisnici grupa i komisija, 1981.–1988., knj. 1

5. Urudžbeni zapisnik odluka, 1987.–1990., knj. 1

Spisi, kut. 1–73

1. Opći spisi

1. Opći spisi, 1956.–1990., kut. 1–73

2. Zapisnici

1. Zapisnici Općinskog komiteta SOH i Predsjedništva, 1955.–1990., br. 1–20

2. Zapisnici tvorničkih komiteta, 1957.–1966., br. 21–22

3. Zapisnici seoskih organizacija, 1957.–1966., br. 23–24

4. Zapisnici školskih komiteta, 1960.–1965., br. 25

5. Zapisnici organizacija, 1955.–1980., br. 26–28

6. Zapisnici seoskih organizacija, B–Ž, br. 29–32

7. Zapisnici osnovnih i srednjih škola i fakulteta, br. 33

8. Zapisnici gradskih mjesnih zajednica, br. 34

9. Zapisnici radnih organizacija i ustanova, br. 35–38

3. Komisije

1. Opći spisi, 1972.–1988., br. 1–3

2. Komisija ORA, 1946.–1987., br. 1–17

3. Priznanja i diplome, br. 18–20

4. Komisija za IPO, 1968.–1983., br. 21–24

5. Omladinska politička škola. Imenik učenika Političke škole. Komisija za društvene organizacije, Komisija za DEO

6. Kadrovska komisija, br. 25

Komisija za međunarodnu i međugradsku suradnju, br. 26

Komisija za selo i poljoprivredu, Komisija za kulturu, sport i rekreaciju, informatičku djelatnost, rad s mladima, Statutarna komisija, Komisija za ONO i DSZ

7. Komisija za selo i poljoprivredu, 1974.–1979., br. 27

Komisija za odgoj i obrazovanje, 1969.–1980., br. 27

Komisija za međunarodnu i međugradsku suradnju, 1980., br. 27

Komisija za kulturno zabavni život, 1976.–1977., br. 27

Komisija za sport i rekreaciju, 1974., br. 27

Odbor za priznanja, 1980., br. 27

Programi i izvještaji, 1971.–1978., br. 28

Informatička djelatnost, 1979.–1980., br. 28

„Zoranić“, 1970.–1971., br. 28

4. Članstvo

1. Karakteristike, 1957.–1990., br. 1–7

2. Popisi, 1956.–1980., br. 1–2

3. Tablice, 1962.–1964., br. 3

4. Popisi predsjednika i sekretara OK SOH, 1980.–1988., br. 4–5

5. Delegati OK SOH., 1978.–1990., br. 6–7

5. Financije

1. Financijska dokumentacija, 1946.–1977., br. 1–4

2. Platne liste i završni računi, 1980.–1990., br. 5–7

3. Osobni dohoci radne zajednice, 1982.–1990., br. 8

4. Prijave osiguranja i staža; Pravilnici i krediti, br. 9

5. SDK obrasci, razne financije, kartice, 1975.–1978., br. 10–11

6. Razno

1. Projekti omladinskog hotela, 1970.–1971., br. 1–4

2. Dan mladosti, komisije, podaci o organizacijama, rukovodstvu, br. 5

3. Dan mladosti, 1966.–1987., br. 6–11

4. Susreti boraca i omladine, razna dokumentacija, 1959.–1990., br. 12–17

5. Samački hotel, 1970.–1971., Omladinski dom 1980.–1983., br. 18

6. Fotografije, br. 19–20

7. Zastave i grb, br. 21–22

8. Konferencija radničke omladine; III. konferencija SKJ o omladini; Die Falken; Amandmani 1971; Savjet o jadranskim otocima, Mladi radnik; Samoupravljanje, br. 23

9. Društvene organizacije; SOFK; Dječji festival; Prvi glas Ugljana; Tekstilijada, br. 24

10. Proslave: Omladinske jedinice, Vedri dani mladosti, Dječji festival Zadar, razno, br.25–29

11. Priznanja i diplome, br. 30–31

12. Izbori, 1982.–1986.; materijali Predsjedništva, br. 32

13. IPS; Međunaroni odnosi i vanjska politika SFRJ, br. 33

14. ZUK; Fokus; Forum; Kalelarga, Omladinska televizija, br. 34–36

15. Ferijalni savez, br. 37

16. Pioniri, 1947.–1976.

17. Savez omladine, 1990.–1991., br. 39

18. Fotografije (Milorad Ignjatović), br. 40

19. Plakete Milorada Ignjatovića, Pečati OK SSOH, Tonski zapis sjednica, br. 41

20. Zapisnici Predsjedništva, delegati i predsjednici, br. 42

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–1231: Republička konferencija Saveza socijalističke omladine Hrvatske

1943.–1989.

HR–HDA–1225: Pokrajinski komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za

Hrvatsku 1942.–1948.

HR–HDA–1226: Oblasni komitet Saveza komunističke omladine Jugoslavije za

Dalmaciju 1941./1948.

HR–DAST–479: Pokrajinski oblasni komitet SKOJ–a/Ujedinjenog Saveza antifašističke

omladine Hrvatske za Dalmaciju 1942./1945.

HR–HDA–1281: Oblasni komitet narodne omladine Hrvatske za Dalmaciju 1949.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Savez komunističke omladine Jugoslavije, u: Opća enciklopedija Jugoslavenskog leksikografskog zavoda, sv. 7. Zagreb, 1981., str. 318–321. *** Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.