[0421] Politička škola Saveza komunista Hrvatske u Zadru (1973. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–421

Klasifikacija: D.3.

Naziv fonda: Politička škola Saveza komunista Hrvatske u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1973.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 55 knj., 17 kut.; 1,70 d/m

Stvaratelj: Politička škola Saveza komunista Hrvatske u Zadru

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Političku školu SKH u Zadru osnovao je Općinski Komitet SKH Zadar 1973. godine. Osnivačka sjednica Savjeta Političke škole održana je 16. veljače 1973. Prva generacija polaznika Političke škole počela je s nastavom 13. travnja 1973. godine. Do kraja postojanja kroz školu je prošlo 13 generacija polaznika.

Općinski komitet SKH Zadar bio je nadležan za sve aktivnosti škole kao i za njezino financiranje, odabir profesionalnih voditelja i nastavnika, prostorije škole i oblik rada, te predavanja po tematskim cjelinama. Škola je postupno stvorila i vlastitu knjižnicu.

Tematske cjeline ili kolegiji bili su: Jugoslavija i suvremeni svijet, Socijalistička revolucija i međunacionalni odnosi u Jugoslaviji, Marksizam i dominantne ideologije u suvremenom svijetu, Socijalističko samoupravljanje i proširena reprodukcija, Savez komunista i subjektivne socijalističke snage u političkom sistemu samoupravljanja.

Svaki kolegij imao je razrađene manje cjeline i nekoliko predavača, koji su prošli posebne seminare i obuku. Svrha Političke škole bila je osposobiti što više mlađih članova SKH za aktivno sudjelovanje u javnom i političkom životu. Polaznici škole imali su prednost pri obavljanju važnijih društvenih i političkih dužnosti.

Za uspješno položeno školovanje izdavale su se diplome. Škola je organizirala izlete ili školska putovanja po istaknutim lokalitetima iz NOB–a i Drugog svjetskog rata.

POVIJEST GRADIVA

Arhivski fond Političke škole SKH Zadar predao je Općinski komitet SKH Zadar 1990. Arhivu s osnovnim popisom, bez naznake količine. Primopredajni zapisnik potpisan je 26. veljače 1990. i gradivo je uneseno u Knjigu primljenog arhivskog gradiva pod brojem 222/1990.

SADRŽAJ

Fond sadrži dokumentaciju o radu Političke škole SKH Zadar kroz 13 generacija polaznika. Osim redovnih prijava polaznika i popisa onih koji su školu uspješno svladali, u gradivu se nalaze nastavni programi, kao i podaci o predavačima i njihovoj obuci. Politička škola imala je svoj Savjet, koji se redovno sastajao i razmatrao rad škole kroz generacije. Savjet je rješavao i tekuće probleme. Sačuvane su i analize o radu političkih škola na području Dalmacije sa statističkim podacima o polaznicima, problemima s kojima su se te škole suočavale, te uspješnosti i uopće smislu postojanja ovakvih oblika edukacije budućih političkih kadrova. Škola je usko surađivala i s Političkom školom Saveza komunista Jugoslavije u Kumrovcu. Dio njezinih predavača pohađao je upravo tu Političku školu. Gradivo sadrži i elaborate za pojedine teme koje su se obrađivale na školi, a koje su, među ostalima napisali Budimir Lončar, Stipe Šuvar, Bernard Jurlina, Dušan Dragosavac i drugi. O radu Savjeta Političke škole postoje sačuvani zapisnici. Gradivo je dobro sačuvano, iz njega nije ništa izlučeno i daljnjeg preuzimanja neće biti.

POPIS GRADIVA

Dnevnici, razredne knjige

1. Dnevnici Političke škole Zadar, 1974.–1989., knj. 51

2. Razredne knjige, 1974.–1989., knj. 4

Spisi

1. Savjet Političke Škole, članovi savjeta, zadaci članova, pozdravni govori prilikom podjele diploma, kut. 1.

2. Zapisnici sjednica Savjeta škole, 1973.–1989., knj. 2.

3. Predavači i voditelji Političke škole Zadar, zapisnici sjednica nastavničkog vijeća, honorari nastavnika i voditelja, knj. 3.

4. Spisi savjetovanja za predavače i voditelje, knj. 4.

5. Autorizirana predavanja o tematskim cjelinama (S. Šuvar, B. Lončar, D. Dragosavac i drugi), za potrebe predavača na školi, kut. 5.

6. Tematske cjeline, kut. 6.

7. Popisi polaznika škole od I. do VIII. generacije, radne ocjene polaznika i druge evidencije o polaznicima, kut. 7.

8. Prijave polaznika škole od I. do V. generacije, 1973.–1979., kut. 8.

9. Prijave polaznika VI. i VII. generacije, 1979.–1981., kut. 9.

10. Polaznici VIII. generacije Političke škole Zadar, kut. 10.

11. Polaznici IX. i X. generacije, kut. 11.

12. Polaznici XI., XII. i XIII. generacije, kut. 12.

13. Seminarski radovi polaznika škole, kut. 13–14.

14. Razni materijali i analize rada političkih škola s područja Dalmacije, kut. 15.

15. Zaključci međuopćinske konferencije SKH za Dalmaciju o radu škola, kut. 16.

16. Fotodokumentacija od II. do XIII. generacije polaznika škole, završni ispiti, putovanja polaznika, popis knjižnice Političke škole u Zadru. kut. 17.

JEZIK/PISMO

Hrvatski, srpski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–311: Općinski komitet SKH Zadar 1963.–1971.

HR–HDA–1224: Politička škola SKJ Josip Broz Tito u Kumrovcu