[0420] Općinski odbor SUBNOR–a Zadar (1956. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–420

Klasifikacija: H.2.5.8

Naziv fonda: Općinski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1956.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 72 kut.; 7,8 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor Saveza boraca NOR–a Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez boraca NOR–a Hrvatske, str. 438

Osnivačka općinska konferencija Saveza boraca Zadar održana je 17. lipnja 1956. godine. Mijenja naziv nakon IV. kongesa u Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkoga rata Hrvatske u Zadru. Na IV. kongresu SUBNORJ održanom od 29. lipnja do 1. srpnja 1961. godine u Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Jugoslavije udružile su se sljedeće organizacije: Savez boraca NOR–a, Savez ratnih vojnih invalida Jugoslavije i Udruženje rezervnih oficira i podoficira Jugoslavije.

Udruženja SUBNOR–a mogla su se osnivati kao mjesne organizacije u gradskom i industrijskom naselju odnosno na području stambene zajednice i mjesnog odbora. Na području kotara, kasnije općine, osnivaju se kotarski odnosno općinski odbori SUBNOR–a. Najviše tijelo SUBNOR–a u republici je predsjedništvo i skupština SUBNOR–a, a najviši organ SUBNOR–a je Skupština i Predsjedništvo Saveza SUBNOR–a Jugoslavije.

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

SADRŽAJ gradiva najbolje pokazuju funkcije i zadaće koje su utvrđene Statutom SUBNOR–a. Osobito ističemo popise žrtava rata iskazane u posebnim serijima, popis učesnika NOR–a po godinama stupanja u NOP, popis osoba koje su iz neprijateljskih oružanih formacija prešle u NOV tijekom Drugog svjeskog rata, popise žrtava fašističkog terora iz pojedinih mjesta. Djelatnosti SUBNOR–a mogu se saznati iz općih spisa i zapisnika sastanaka pojedinih tijela i komisija Općinskog odbora.

POPIS GRADIVA

1. Urudžbeni zapisnici i predmetne knjige

1. Urudžbeni zapisnici, 1956.–1963., knj. 8

2. Udruženja boraca i članova Odbora, 1972., knj. 1

3. Evidencija boraca – Grad I, 1972.–1973., knj. 2

2. Opći spisi, 1956.–1979., kut. 1–3

3. Zapisnici, 1956.–1980., kut. 4–13

1. Zapisnici Općinskog odbora i tijela, 1956.–1981., kut. 4–8

2. Zapisnici organizacija, 1956.–1980., kut. 9–13

4. Posebni staž, 1962.–1982., kut. 14–42

5. Statistički podaci, kut. 43–51

1. Poginule, ubijene, umrle i nestale žrtve rata (po mjestima B–Z), kut. 43–46

2. Preživjele žrtve rata (po mjestima B–Ž), kut. 47–49

3. Osobni podaci članova Saveza boraca – invalida, kut. 50

4. Politički zatvorenici, internirci i deportirci, žrtve fašističkog terora, poginuli borci, djeca palih boraca i žrtve fašističkog terora, bivši politički zatvorenici, preživjeli borci NOR–a, popis boraca (po mjestima), kut. 51

6. Komisije, kut. 52–58

1. Komisija za dodjelu stanova, kut. 52

2. Komisija za dodjelu stanova. Upitnici članova (po mjestima), kut. 53–54

3. Komisija za odlikovanja, kut. 55–56

4. Komisija za materijalna i zdravstvena pitanja, kut. 58

Komisija za socijalne aktivnosti, 1967.–1970.

Komisija za posebni borački staž, 1972., 1981.

Komisija za popis boraca, 1972.

Komisija za međunarodnu suradnju

7. Članstvo: Popisi organizacija i rukovodstava, 1956.–1978., kut. 59–60

8. Razno, kut. 61–72

1. Kolektivno osiguranje članova, 1976.–1984., kut. 61–65

2. Financijska dokumentacija, 1956.–1981., kut. 66

3. Plakati, telegrami, kosturnica na groblju, spomenici palim borcima, kut. 67

4. Upitnici zaposlenih članova, socijalno ugroženi, umirovljena vojna lica, kut. 68

5. Kolektivno osiguranje, umrli borci, izvodi iz matica umrlih, kut. 69

6. Razno i Udruženje rezervnih oficira i podoficira, 1956.–1980., kut. 70–72

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području: (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.