[0419] Općinski odbor SUBNOR–a Biograd (1962. – 1990.)

Signatura: HR–DAZD–419

Klasifikacija: H.2.5.8

Naziv fonda: Općinski odbor Saveza boraca NOR–a Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1962.–1990.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 84 kut.; 8,5 d/m

Stvaratelj: Općinski odbor Saveza boraca NOR–a Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi prilog Savez boraca NOR–a Hrvatske, str. 438

POVIJEST FONDA

Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Osobito su vrijedni popisi žrtava rata iskazani u posebnim serijima. Popis sudionika NOR–a po godinama stupanja u NOP, popis osoba koje su iz neprijateljskih oružanih formacija prešle u NOV tijekom Drugog svjeskog rata. Popisi žrtava fašističkog terora u pojedinim mjestima.

POPIS GRADIVA

Opći spisi

1. Opći spisi Općinskog odbora SUBNOR–a Biograd, 1962.–1988., kut. 1–43

2. Razni spisi Općinskog odbora SUBNOR–a Biograd, kut. 44

Članstvo

Upitnici za bivše zatvorenike koncentracijskih logora (po mjestima), 1941.–1945.;

Fascikli osnovnih organizacija SUBNOR–a, kut. 45

Popis interniranih osoba iz Pakoštana u Logor Molat.

2. Kartoni osobnih podataka članova SUBNOR–a, kut. 46–51

3. Popisi boraca po brigadama: III. brigada IX.divizije; VII. DUB XIX. divizije, VI. DUB XIX. divizije, I. i II. dalmatinska, kut. 52.

4. Popisi boraca u brigadama: III. POS, V. DUB XIX. divizije, XI. DUB XXVI. divizije, kut. 53

5. Prijedlozi za odlikovanja, kut. 54

6. Popisi palih boraca i žrtava fašističkog terora, kut. 55

7. Podaci o poginulim borcima, kut. 56

8. Podaci o kolekivnom osiguranju, 1976.–1987., kut. 57

9. Popisi i evidencije MV Biograd, 1986., kut. 58–59

10. Priznavanje posebnog staža učesnicima NOR–a, kut. 60–61

Zapisnici

1. Bilježnice zapisnika sjednica, kut. 62

2. Zapisnici, 1976.–1979., kut. 63

3. Zapisnici sjednica Predsjedništva, kut. 64

4. Zapisnici sastanaka mjesnih organizacija, kut. 65

5. Zapisnici izbornih skupština SUBNOR–a, 1986., kut. 66

6. Razni zapisnici (1970….), kut. 67–68

Financijska dokumentacija

1. Platne liste, 1976.–1988., kut. 69

2. Financijske kartice i knjiga računa, kut. 70–72

3. Završni računi, statistika, odluke, 1973., kut. 73

4. Borački krediti, kut. 74–76

Razno

1. Dokumenti o susretima boraca i omladine, kut. 77

2. Okružnice i publikacije, kut. 78

3. Razna dokumentacija, kut. 79–81

4. Gradivo VROP–a i ratnih vojnih invalida, kut. 82

5. Pozivi i prijedlozi za dodjelu plaketa, kut. 83

6. Matična knjiga udruženja Rezervnih vojnih invalida, kut. 84

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

Vidi HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, str. 440

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–332: Kotarski odbor saveza boraca narodnooslobodilačkog rata, str. 440